STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB SDH 3, PREŠOV

Prihlásenie

Novinky

 • SOŠ obchodu a služieb v Prešove pokračuje vo víťaznom ťažení v súťažiach SIP!

 • Zlato, striebro a bronz zo Zvolena pre SOŠ obchodu a služieb v Prešove!

   

  Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu vo Zvolene v dňoch 27. – 28. januára 2016 zorganizovala už po ôsmy krát súťaž v spracovaní textov na počítači – ZAV ZVOLEN 2016. Rovnako ako po minulé roky aj tentokrát prijali pozvanie mnohé výnimočné talenty z obchodných akadémií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Svoje sily a rýchle prsty si medzi sebou pomeralo pred blížiacim sa krajským a následne celoslovenským kolom 35 súťažiacich. Súťaž pozostávala z bodovaného tréningu a dvoch súťažných disciplín – odpisu textu z obrazovky a odpisu textu z papierovej predlohy.

 • Dňa 18.decembra sa mohli žiaci základných škôl, rodičia i verejnosť zúčastniť dňa otvorených dverí na našej Strednej odbornej škole obchodu a služieb SDH3 Prešov. Návštevníci mohli vidieť ukážky slávnostných tabúľ a barmanských zručností čašníkov, kuchárské umenie kuchárov, ktorí predviedli špeciality koréjskej kuchyne. Cukrári urobili ukážku zdobenia perníkov a umenia curvingu-vyrezávania do ovocia a zeleniny. Návštevníkov privítala ľudová hudba v podaní študentov našej školy. Okrem toho si mohli prehliadniť odborné učebne stolovania, účtovníctva, informatiky a taktiež prezentáciu o všetkých odboroch našej školy. Akcie sa zúčastnili žiaci z mnohých škôl Prešova a okolia a vyjadrili svoj obdiv k šikovnosti našich študentov, ktorú získali pod vedením učiteľov a majstrov odborného výcviku. Mnohí z nich sa už tešia na nástup do našej školy od 1. septembra 2016. Zvláštnu pozornosť upútala personálna manažérka Hypertesca Prešov, ktoré od budúceho roku plánuje spoluprácu s našou školou v oblasti duálneho vzdelávania.

 • Dňa 11. decembra 2015 sa v priestoroch našej školy zrealizovali pod záštitou Katedry

  pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Štátne skúšky

  z písania na počítači a korešpondencie. Z poverenia Ekonomickej univerzity v Bratislave už

  tradične vykonávala dozor nad právoplatným priebehom skúšok Ing. Magdaléna Zavacká z Obchodnej akadémie v Poprade. Účastníci mali v prvej časti štátnice za úlohu preukázať svoje zručnosti v rýchlosti písania, pričom podmienkou k úspešnému vykonaniu skúšky bolo dosiahnuť 200 čistých úderov za minútu s minimálnou presnosťou  99,50 %. V druhej časti mali 60 minút na vyhotovenie dvoch druhov písomností podľa normalizovanej úpravy STN 01 6910. Na skúšku sa prihlásilo 15 šikovných a najmä ambicióznych žiačok a žiakov z III. O triedy, 2 nemenej talentované žiačky z II. B triedy a svoj výkon si prišla preveriť aj naša bývalá absolventky školy. Oficiálne výsledky v tejto chvíli ešte nie sú známe, ale úspešným už vopred srdečne blahoželáme a neúspešným prajeme viac šťastia pri opakovanej skúške.

 • 20. 12. 2015

  Do galérie Deň otvorených dverí 2015 boli pridané fotografie.