STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB SDH 3, PREŠOV

Prihlásenie

Novinky

 • Kritériá pre prijatie na SOŠ obchodu a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov pre školský rok 2015/2016

   

    

   

  Základné podmienky prijatia:

  • uchádzači, ktorí  ukončia 9. ročník základnej školy
  • zdravotná spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania   

 • VÝMENNÁ PRAX KRAKOW

   

         VÝMENNÁ PRAX KRAKOW

   

  Od 9.3.2015 - do 13.3.2015 sa žiaci  našej školy zúčastnili výmennej praxe v poľskom meste Krakow . Zúčastnili sa ich žiaci tretieho a druhého ročníka, Dávid Vaňo, Matúš Krúpa, František Lipovský a Martin Mižišin pod vedením majsteriek odbornej výchovy Bc. Girašekovej a p. Kvašňákovej.

 • AIESEC PROJEKT- EDUCATE SLOVAKIA

  Aj  naša škola sa zapojila do kultúrno-vzdelávacieho projektu pre základné  a stredné školy EDUCATE Slovakia organizovaného medzinárodnou študentskou organizáciou AIESEC.

  AIESEC

  je najväčšia medzinárodná študentmi riadená organizácia na svete. Rozvíja líderský potenciál u mladých ľudí a vedie ich k zodpovednému podnikaniu prostredníctvom zahraničných stáží v spolupráci s partnerskými spoločnosťami a organizáciami.

 • Expert Geniality Show 2014

  Dňa 2.12.2014 sa 10 žiakov našej školy , tak ako každoročne, zúčastnilo celoslovenskej Testovacej súťaže Expert – geniality show. Žiaci súťažili v kategóriách O12 (1. a 2. roč. SOŠ) a  O34 (3. a 4. roč. SOŠ).
  Súťažiaci si vyberali dve z piatich súťažných tém ( Spoločnosť kedysi a dnes, Mozgolamy, Svetobežník,  Do you speak English?, Góly, body, sekundy) a odpovedali na 60 otázok (po 30 z každej témy).

 • Celoslovenská súťaž v spracovaní informácií na počítači 2015 Slanická osada - Namestovo

       POSTUP NA MAJSTROVSTVÁ SVETA 2015 v SIP do Budapešti!

      Dorota Jusková a Dávid Lech - SOŠ obchodu a služieb Prešov

   

  Dorota JUSKOVÁ  sa stala aktuálnou MAJSTERKOU Slovenska pre rok 2015 v úprave textu na počítači a Dávid LECH získal titul VICEMAJSTRA Slovenska v odpise textu na rýchlosť! Táto skutočnosť im zabezpečila postup na Majstrovstvá sveta do Budapešti, ktoré sa budú konať v dňoch 17. – 24. júla 2015 na Corvinus University of Budapest. Oficiálny názov súťaže je 50th INTERSTENO congress 2015.

 • 1. 3. 2015

  Do galérie SweetCuo - Úvod boli pridané fotografie.

 • 1. 3. 2015

  Do galérie SweetCup2015 - Záver boli pridané fotografie.

 • Hľadáme Ťa - vzdelávanie pre prácu v DM drogerie