• podnikanie nepodnikanie

    • Prešov 25. 10. 2019  - IV. C, II. C, 8. 11. 2019 – II. A sa dozvedeli, že dobrých nápadov nikdy nie je dosť.  Projekt
     Rozbehni sa! ich oslovil a s nadšením sledovali, či rozhodovali o podnikateľských  aktivitách mladého Adama. Rozvíjať  podnikateľské zručnosti, nápady, testovať ich skôr ako sa budú realizovať  sme sa rozhodli v spolupráci s ROZBEHNI SA! Pri stretnutiach s našimi žiakmi, veríme, že aj budúcimi podnikateľmi sme si vysvetlili ako „pracovať“ s nápadom, ako si stanoviť ciele, aký je význam akčného plánu. Veríme, že idú po správnej ceste a nájdu svoj cieľ.
                                                                                                                                        palce im držia j. turzová a z. sarnecká

     fotoalbum

    • Európsky týždeň odborných zručností v Ruskom centre

    • Európsky týždeň odborných zručností v Ruskom centre

     Počas Európskeho týždňa odborných zručností žiaci 2.A a 2.B triedy navštívili v rámci hodiny ruského jazyka Ruské centrum na Inštitúte rusistiky PU v Prešove. Vzhľadom na to, že žiaci študujú gastronómiu v odbore kuchár, boli pre nich pripravené prezentácie tradičnej ruskej kuchyne. Pri samovare so šálkou čaju sa žiaci dozvedeli o typických ruských jedlách a naučili sa recept na varenie boršču.
     Na záver pracovníčka Ruského centra pripravila zaujímavý kvíz vo forme hádaniek. Touto návštevou si žiaci rozšírili svoje vedomosti o ruskej gastronómii.

     Mgr. Bednáriková
     fotoalbum

    • Európsky týždeň zručností

    • 4. ročník Európskeho týždňa odborných zručností
     V triede II.AD sme na hodine  účtovníctva precvičovali  svoje odborné zručnosti  tak, že sme vyhotovili reálne účtovné doklady v softvéri Alfa plus. Vyhotoveniu predchádzalo precvičenie obstarania a zaradenia dlhodobého majetku do užívania. Konkrétnym výstupom bolo vytlačenie karty dlhodobého majetku a zaraďovacieho protokolu.
     Ing. Monika Balogová

     fotoalbum

    • Európsky týždeň zručností

    • 4. ročník Európskeho týždňa odborných zručnosti
     S triedou II.A  sme si preverili naše zručnosti prípravou výborného ovocného a zeleninového šalátu. Keďže sa práve učíme
     o ovocí a zelenine, spestrili sme si jednu vyučovaciu hodinu aj takto.  Dievčatá a chlapci si urobili nákup surovín, spracovali ich a namiešali šaláty.  Všetkým chutilo.
     Ing. Monika Balogová

     fotoalbum 

    • Európsky týždeň zručností

    • IV.C v rámci týždňa Európskych zručnosti.
     Hodina Ekonomiky a získavania zručností na on-line finančných a ekonomických kalkulačkách.
     Študenti sa oboznámili s možnosťou využitia v reálnom živote – mzdových, úverových, hypotekárnych, leasingových,
     pracovných, dovolenkových a iných kalkulačiek. Zistili, že ide o skvelú  pomôcku pri riešení rôznych životných situácii v oblasti ekonomicko-finančnej - kontrola výplatnej pásky, rýchly prepočet v oblasti stavebného sporenia, výpočet pomernej časti dovolenky,  výhodný leasing pri kúpe auta a pod.
     Ing. M. Toporová

      fotoalbum 


      

    • Európsky týždeň odborných zručností

    • Počas Európskeho týždňa odborných zručností sme v triede II. D,  v rámci tematického plánu hovorili o spôsoboch stravovania, bulímii a anorexii a ich vplyve na ľudský organizmus. Každý žiak si našiel na internete recept na zdravé jedlo, ktoré sa rozhodli zakomponovať do svojho jedálnička. Žiaci odchádzali z hodiny PVY namotivovaní zmeniť svoje zlé stravovacie návyky.
     Ing. V. Partlová
     fotoalbum 

    • Európsky týždeň  odborných zručnosti

    • Európsky týždeň  odborných zručnosti  2019 a pracovisko pracovníkov marketingu -  Hypermarket Tesco.

     Čo sme urobili tento týždeň naviac? Tretiaci predviedli prvákom, ako sa z  obyčajných plienok  šikovnosťou a zručnosťou dá vytvoriť  darček pre bábätko – plienková torta. Postup im ukázala tretiačka Karolínka, ktorá takúto tortu už pripravovala.  Pri práci  jej prváci pomohli narolkovať plienky, naskladať ich na seba a naviazať sukničku. Výsledok nás všetkých potešil. Pozrite sa! Malý „fotorecept“  prikladáme.

     Gajdošová Mária, majsterka OV
     fotoalbum 
      

    • UNIVERZITNÝ DEŇ VEDY, TECHNIKY A UMENIA

    • V rámci celoslovenskej akcie: Dni vedy a techniky 2019 ktorý organizuje Prešovská univerzita v spolupráci so ZOC MAX Prešov, sa dňa 6.11 zúčastnili  študenti prvého ročníka odboru Hygiena potravín akcie „UNIVERZITNÝ DEŇ VEDY, TECHNIKY A UMENIA“, zameranej na celkový prehľad možnosti štúdia na Prešovskej univerzite.

     Študenti mali možnosť nahliadnuť do študijného zamerania odborov jednotlivých fakúlt Prešovskej univerzity, dozvedieť sa množstvo užitočných informácií a následne ich aplikovať. V rámci jednotlivých stanovíšť sa dozvedeli rôzne zaujímavosti o ľudskom tele, sledovali ukážky imobilizačných techník, skúsili si resuscitáciu dieťaťa a dospelého, volili správny postup prvej pomoci pri dusení a dopravných nehodách. Študenti sa do týchto činností aktívne zapájali, diskutovali s odborníkmi a odniesli si cenné a praktické rady, ktoré istotne zužitkujú vo svoj prospech.
     Mgr. Čurlejová
     fotoalbum

    • Exkurzia vo Viničkách

    • Exkurzia vo Viničkách...

     ... cieľom exkurzie bolo nenásilným spôsobom sa dozvedieť o význame Tokajskej oblasti, jej odrôd a spôsobov pestovania viniča, ako aj detailný náhľad do zberu hrozna a cibéb a samotnej výroby tokajského vína. Exkurziu sme zavŕšili degustáciou 8 druhov vína od Furmintu, Lipoviny a Žltého muškátu cez 3. až 6. putňové vína. Na zdravie!
     fotoalbum

    • Európsky týždeň odborných zručností

    • Žiaci IV.A MKT a IV. B OP  v rámci Európskeho  týždna odborných zručností  podporili odborné vzdelávanie na škole v rámci
     hodiny Cvičenia z účtovníctva súťažou – praktické cvičenie v programe Olymp, výpočet čistej mzdy. Súťaž prebehla v utorok
     5.11. Víťazmi boli všetci, ktorí správne vyriešili príklad.

     Ing. Kacianová Mária

      

    • Európsky týždeň odborných zručností

    •  

      

     V rámci Európskeho týždňa odborných zručností prebiehajú počas hodín administratívy a korešpondencie a techniky administratívy triedne súťaže v písaní na počítači desaťprstovou hmatovou metódou so zreteľom na presnosť písania.

     Súťažné texty sú písané v programe All Ten Fingers a víťazmi sa stávajú žiaci s najmenším počtom chýb v zadanom texte. Najväčšou odmenou pre víťazov je uznanie spolužiakov a ohodnotenie textu známkou „výborný“.

     Vo fotogalérii je zaznamenaná súťaž žiakov II. B triedy, ktorá prebiehala v pondelok počas 3. vyučovacej hodiny v m. č. 44. Víťazmi v tejto triede sa stali s totožným počtom chýb žiaci Smolková Petra a Fiľakovský Lukáš.

     Prešov 4. novembra 2019

                                                                              Ing. Ingrid Dzurjová

                                                                                                    vyučujúca ADK


     Fotoalbum 

      

    • HALLOWEEN

    • 29. október 2019 -  ŽŠR pozýva všetkých priaznivcov pozitívno-strašidelných masiek na HALLOWEEN párty. Príďte v  tento deň "za niekoho" iného a dozviete sa niečo o pôvode HALLOWEENU, zasúťažíte si, trošku sa budeme spolu báť v spoločnosti "TEKVIČÁKA" a strávime jeden z kreatívnycvh dni v našej gastronimickej rodine...

     ŽŠR
      fotoalbum

    • NÁVRAT K TRADÍCIÁM

    • 15. ročník Medzinárodnej súťaže žiakov  pod názvom NÁVRAT K TRADÍCIÁM, organizovala Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave.

     Súťažilo sa v priebehu celého týždňa 14. – 18. októbra  2019, v odbore kuchár, čašník, barman, cukrár, pracovník marketingu.
     V odbore cukrár súťažila Daniela Bjalasová, III.C a umiestnila sa na 4. mieste.
     V súťaži jednotlivcov vo flambovaní Eduard Sereda, III.B a získal krásne 1. miesto.
     Úprimne blahoželáme našim žiakom a prajeme veľa úspechov do budúcna.
     Bc. Mário Bašista.
     Fotoalbum 

    • NÁVRAT K TRADÍCIÁM

    • 15. ročník Medzinárodnej súťaže žiakov  pod názvom NÁVRAT K TRADÍCIÁM, organizovala Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave.
     Súťažilo sa v priebehu celého týždňa 14. – 18. októbra  2019, v odbore kuchár, čašník, barman, cukrár, pracovník marketingu. Vo voľnom čase sa organizátori postarali o prehliadku historickej časti mesta a návštevu ruského klasického baletu Labutie jazero.
     V kategórii pracovníkov marketingu našu školu reprezentovala Patrícia Drábová
     zo 4.A triedy. Šikovná Patrícia súťažila v nasledujúcich súťažných disciplínach:

     • zhotovenie darčekového balíčka k životnému jubileu „50“ rokov pre svojho otca,
     • zhotovenie aktuálnej ponuky dňa spojenú s ochutnávkou tovaru,
     • zhotovenie jednoduchého vianočného aranžmánu.

     Práce boli hodnotené vizuálne - ich zaujímavosť , nápaditosť, originalita, nové trendy a celkový estetický dojem. Všetky tri témy Patrícia zvládla v stanovenom časovom termíne a jej zručnosť a kreativitu komisia ohodnotila 2. miestom!
     Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!
     Bc. Gajdošová Mária
     Fotoalbum

    • STRAŠIDELNÝ  HALLOWEEN  V TESCU.....

    •  

     Do tejto atmosféry sme sa zapojili a svojou troškou práce sme prispeli  aj my pracovníci  marketingu a nadstavbári, ktorí praxujeme v Tescu J
      Fotoalbum

      

    • Jesenné farmárske trhy v Prešove

    •  

     Farmárske trhy sú už pomaly tradíciou mesta Prešov. Tak ako minulý rok, aj v tomto roku sme sa boli z našej školy pozrieť
     na produkty lokálnych farmárov, ktorí  prišli ukázať svoje výrobky. Keďže sa venujeme gastronómii, podporujeme u našich žiakov vytváranie vzťahu k  výrobkom, ktoré sú priamo od výrobcov a pestovateľov. Nezanedbateľný je aj priamy kontakt s týmito odborníkmi, ktorí vysvetlia pestovanie alebo výrobu svojich produktov.

     Ing. MonikaBalogová

     Fotoalbum 

    • Okresné kolo v stolnom tenise stredných škôl

    • Okresné kolo v stolnom tenise stredných škôl – dievčatá
     Dátum:
     17.10.2019                                                                        Miesto: Prešov – ZŠ Sibírska
     Počet družstiev: 8
     Umiestnenie SOŠ GaS: 5. Miesto
     Výsledky:

     SOŠ GaS – Evanjelické kolegiálne gymnázium    2:4
     SOŠ GaS – SOŠ podnikania    3:4
     SOŠ GaS – SPŠ stavebná    4:2
     Postup zo skupiny z 2 miesta

      Fotoalbum 

      

    • Hodina v chemickom laboratóriu

    • Pri príprave projektu zameraného na prepojenie teórie s praxou sa uskutočnila vyučovacia hodina predmetu pekárska technológia v chemickom laboratóriu. Obsahom vyučovacej hodiny bolo hodnotenie kvality chleba. Žiačky III.C odboru cukrár pekár Mária Uhrinová, Denisa Horváthová, Laura Varholíková a Lenka Šišková pracovali na úlohe hodnotenia kyslosti chleba. Tento parameter je jedným z ukazovateľov kvality výrobku. Na vyučovacej hodine sa porovnávali hodnoty kyslosti pšenično ražného a ražného chleba. Výrobky mali primeranú kvalitu, kyslosť ich striedky sa pohybovala v povolenom intervale.
     Činnostné prístupy sú neodmysliteľnou súčasťou vyučovania odborných potravinárskych predmetov a chémie. Činnostné teda aktívne vyučovanie vedie k interakcii a zaangažovanosti žiakov do edukačného procesu.
     Fotoalbum 

      

    • Brněnský soudek

    •  

     Brno  21. októbra 2019   Brnenský hotel Voroněž bol dejiskom 22. ročníka súťaže Brněnský soudek, ktorú organizovala Hotelová škola a Vysoká škola obchodní a hotelová v Brne. Naša škola sa zúčastnila tejto súťaže po druhýkrát. Súťaž pozostávala z praktických zručností  v čapovaní a servírovaní piva a z teoretickej časti. Našu školu reprezentovali žiačky II. ročníka - Sabina Mikytinová - odbor čašník, servírka a Alina Shubert - odbor biochemik - výroba piva a sladu. Preukázali svoju šikovnosť, zručnosť a odbornosť v praktickej časti a boli silnou aj  úspešnou konkurenciou českej presile. 
     Ing. J. Leško

      

      

      

      

      

    • REVOLUTION TRAIN

    • Navštívili sme REVOLUTION TRAIN

     Žiaci našej školy II.B triedy sa zúčastnili akcie REVOLUTION TRAIN na železničnej stanici v Prešove. Vlak pozostával zo 6
     strieborných vagónov, 4 kinosál, 8 interaktívnych miestností a skutočný príbeh cesty drogovej závislosti.

     Žiaci si okrem silného zážitku odniesli aj pocit zodpovednosti za vlastný život, ktorý ich v budúcnosti nasmeruje k správnym voľbám. Program akcentoval vzdelávanie zážitkom, kedy žiaci programu vstrebávali informácie prostredníctvom intenzívnych emócií a formou anonymného dotazníka odpovedali na otázky týkajúce sa drogovej problematiky.

    • OKRESNÉ KOLO FUTSAL

    • Okresné kolo futsal – študenti SŠ
                                                                                                                                                    
     Termín:    14.10.2019                                   Miesto: hala Hotelovej akadémie Prešov

     Výsledky:
     SOŠ GaS – Hotelová akadémia     0:2
     SOŠ GaS – Gymnázium sv. Moniky    1:6
     SoŠ GaS – Gymnázium Solivarská    1:0
     SOŠ GaS – SZŠ Bazila Veľkého  0:0

      Počet družstiev : 5                                                                                                                Umiestnenie: 4 miesto v skupine

    • Okresné kolo v stolnom tenise stredných škôl – chlapci

    • Okresné kolo v stolnom tenise stredných škôl – chlapci

     Dátum: 16.10.2019. Miesto:    Prešov – ZŠ Sibírska.    Počet družstiev: 10    Umiestnenie SOŠ GaS: 5. Miesto

     Výsledky:

     SOŠ GaS – SOŠ technická    4:3
     SOŠ GaS – SOŠ dopravná    4:1
     SOŠ GaS – Gymnázium J.A. Raymana    1:4

     Postup zo skupiny z 2 miesta
     Osemfinále: SOŠ GaS – OU Jakubovany  3:4

    • EPAS* MÍTING

    • Prešov 19. september 2019 žiaci našej školy sa zúčastnili predstavenia projektu AmbEDK  so zameraním na platformu EPAS, zaujímavých prednášok a interaktívnych diskusií na veľmi aktuálne témy : Európska demokracia - potrebujeme a vieme ich chrániť? - prednášajúca Sylvia Tiryaki, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií; Migrácia - výzva pre Európsku úniu a svet - prednášajúca Katarína Stohrová, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti; ale aj Čo vyplýva zo simulovaných volieb do Európskeho parlamentu a čo z reálnych eurovolieb? Poobedňajší program sme strávili veľmi zaujímavou interaktívnou prezentáciou a diskusiou na tému - Udržateľnosť - nejde len o životné prostredie! Prednášajúcim bol vynikajúci Ladislav Miko, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Všetkým ďakujeme za veľmi inšpirujúce a podnetné informácie aj skúenosti, ktoré sprostredkujeme spolužiakom.

     žšr

     Fotoalbum

    • OSCE - HOFBURG Viedeň

    •  

     Viedeň 3. október 2019. Boli sme súčasťou  prezentácie Prešovského samosprávneho kraja pri príležitosti slovenského predsedníctva organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

     Bolo nám cťou zúčastniť sa prezentácie PSK a reprezentovať našu školu v gastronomickom majstrovstve s jemným nádychom slovenského folklóru. Catering a obsluhu zabezpečili žiaci našej školy pod vedením MOV.

     Fotoalbum

    • Kurz ochrany života a zdravia

    • V dňoch 4. – 6.9.2019 sa uskutočnil Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov 3. ročníka.

     Forma kurz:  denná dochádzka
     Ročník: tretí
     Obsah kurzu: 4.9. – lanové centrum, 5.9. – turistika, pobyt v prírode, príprava ohniska a stravy v prírodných podmienkach, streľba z luku, 6.9. – práca na stanovištiach – topografia, zdravotnícka príprava, strelecká príprava.

      Fotoalbum

    • .... a nájsť tak cestu k sebe

    • Nezabudnuteľná chvíľa stretnutia po 20. rokoch absolventiek DOŠ - IV.O  ŠO obchod a podnikanie

          Spolužiačky sa stretli po 20. rokoch, viaceré z nich po prvýkrát, atmosféra veľmi srdečná, plná milých slov, úsmevov a vrúcnych objatí. Organizátorke stretnutia sa podarilo naplniť myšlienku Thomasa Largeho: „ Duch priateľstva bol zaslaný medzi ľudí, aby sa im žilo o čosi lepšie. Je len na ľuďoch, aby ho dokázali nájsť a nájsť tak cestu k sebe“  Svojim bývalým učiteľom zasielame prostredníctvom tr. uč. Ing. Marty Toporovej tento odkaz:

     Prežili sme krásne, štyri nezabudnuteľné roky  v triede  uč. č. 13, ďakujeme za vedomosti, odborný pedagogický prístup, prajeme veľa zdravia, trpezlivosti a dobrých študentov.

     Fotoalbum 

    • Výstava: Plody zeme a práce rúk 

    •  Ľubotice 13. 09. 2019. Záhradkári z Ľubotíc na námestí vystavovali ovocie, zeleninu, kvety, tkané koberce, vyšívané obrusy, výrobky z dreva ... tohoročné produkty zo svojich dvorov, no aj staré náradie, hračky ...

     Študenti  SOŠ GaS v Prešove zo študijného odboru pracovník marketingu s majsterkami odbornej výchovy, im zabezpečili stánok s občerstvením. Ponúkali  sa tiež produkty z vlastnej školskej cukrárne a kuchyne. Chutili moravské koláčiky, linecké pečivo, slané tyčinky, či tradičná mačanka s hubami a chlebom.  V slnečnom počasí  čapovaná vychladená kofola chutila malým aj veľkým J

     Mgr. Pavúková Marta, Bc. Gajdošová Mária

     Fotoalbum

      

    • Premiérový Prešov BEACHVOLLEY CUP

    • Plážové ihrisko pri SOŠ gastronómie a služieb žilo v prázdninových dňoch premiérovým nultým ročníkom Prešov Beachvolley Cup 2019. Týmto podujatím sme sprístupnili ihrisko pre plážové športy verejnosti. Nový turnaj v plážovom volejbale kategórie MIX (dvaja muži, jedna žena) vzbudil pozornosť. 

    • ŠKOLA VOLÁ

    • 2. september 2019

     I. ročník - 9.00 hod. - stretnutie v triedach

                    - 9.15 hod. - slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 - REŠTAURÁCIA SEN

        II., III., IV. ročník a I., II. ročník nadstavbového štúdia - 9.30 hod. - stretnutie v triedach

                               TEŠÍME SA NA VÁS

      

  • Prihlásenie

   • Duálne vzdelávanie

   •         

           

           

   • Partneri

   •  

  • Zvonenia

   Štvrtok 14. 11. 2019