• Spoznaj svoju univerzitu z domu, pohodlne a prakticky

     Študenti stredných škôl navštíia každoročne svoje vysoké školy osobne. Tento rok univerzity navštívia študentov.
     Z pohodlia svojho domova si môžete pozrieť internáty v Košiciach, kampus v Žiline, laboratóriá v Bratislave
     a to všetko stihneš v jeden deň

     VIRTUÁLNY DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
     27. apríla 2020 o 14.00

     Na tomto najväčšom online podujatí svojho druhu sa môžete stretnúť s viac ako 30 fakultami a vysokými školami zo Slovenska
     a Čiech, dozvedieť sa podrobnosti o možnostiach štúdia, prezrieť si priestory škôl a komunikovať so zástupcami vysokých škôl.

     webstránka, kde bude podujatie prebiehať:
      www.virtualnydenotvorenychdveri.sk
     sledujte facebookový event,: 
     https://www.facebook.comevents/331965841098147/ 

      

    • OZNAM

    • SOŠ gastronómie a služieb oznamuje svojim žiakom, že v termíne od stredy 22. 04. do piatku 24. 04. 2020 v čase od 8.00 do 10.00 hod. si môžu vyzdvihnúť svoje osobné veci zo šatňových skriniek. S dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení Vás žiadame, aby ste mali ochranné rúško a rukavice. Vchádzať do budovy školy sa bude postupne podľa usmernenia osoby pri vstupe.

     Ďakujeme za dodržiavanie pravidiel.

     Chránite tým seba aj ostatných.

     jt

    • Milí priatelia,
     príjemné veľkonočné sviatky v kruhu svojich najbližších, aj keď v neobvyklej mimoriadnej situácii,
     prežite v pokoji a hlavne v zdraví.
     Ďakujeme vám všetkým za prispôsobenie sa zmeneným podmienkam
     v pracovnej a pedagogickejj činnosti a za vzájomnú spoluprácu.

    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     Ústredný krízový štáb rozhodol o prerušení vyučovania na základných a stredných školách, z toho dôvodu sa prerušuje vyučovanie až do odvolania.

     Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

       Termín písomných maturitných skúšok sa ruší. Interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby.

      Podľa vývoja situácie je možné, že príde aj k ďalším zmenám, budeme Vás o nich informovať.  jt

  • MILÍ ŠTUDENTI,
   v
   zhľadom na Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach, výučba bude pokračovať vo forme  dištančného štúdia,
   pozorne sledujte eduPage a webovú stránku školy

   jt
                                                                                                                                                                                                              

  •      Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020

   V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.
        Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.
   https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach
   /

  • ZRUŠENIE VÝUČBY

   Na základe rozhodnutia riaditeľa školy, (podľa §150 ods. 5 školského zákona (č. 245/2008 Z. z.), oznamujeme žiakom školy a ich zákonným zástupcom, zamestnancom školy, že od 12. 03.  - 13. 03. 2020 sa prerušuje výchovnovzdelávací proces na našej škole. Prerušená bude aj prevádzka reštaurácie SEN, preto stravníci budú v uvedených dňoch automaticky vyhlásení z obedov. O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

   Mgr. Peter Kakaščík, riaditeľ školy

  • Vážení rodičia,

   v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej
   boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia.

        V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

         V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

   • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
   • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
   • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
   • v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

    

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.
        Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

   • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
   • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
   • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

        Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia.
        Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva.

    

   Mgr. Peter Kakaščík, riaditeľ školy

   usmernenie_Hlavneho_hygienika_SR_z_3._marca_2020.pdf

    

    

    • šport

    • Okresné kolo v bedmintone – žiaci SŠ

     Dátum konania: 21. 1. 2020
     Umiestnenie: 2. miesto v skupine, konečné umiestnenie 4. miesto / 7 družstiev /
     Našu školu reprezentovali: Matejovský Daniel, Bučko Valér

     Okresné kolo vo volejbale žiakov SŠ
     Dátum konania: 4. 2. 2020
     Umiestnenie: 4. miesto / 4 družstvá /

     Okresné kolo vo volejbale žiačok SŠ
     Dátum konania: 5. 2. 2020
     Umiestnenie: 4. miesto / 4 družstvá /

     Okresné kolo v basketbale žiačok SŠ
     Dátum konania: 10. 2. 2020
     Umiestnenie: 3. miesto / 3 družstvá /

     Mgr. D. Výrostko
     fotoalbum

    • LVK

    • LVK 2020
     Dátum: 17. – 21.2. 2020
     Miesto: lyžiarske stredisko Drienica
     Forma kurzu: denná dochádzka
     Počet žiakov: 25

     Výsledky lyžiarskeho preteku – slalom:

     1. Vilček Lukáš     I. D
     2. Bučko Valér     I. C
     3. Kovaľ Dávid     I. D

     Mgr. D. Výrostko
     fotoalbum

    • Gratulujem študentom SOŠ gastronómie a služieb ...

    • Prešov 24. 02. 2020 - PaedDr. Milan Majerský PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja prijal študentov našej školy, ktorí sa v dňoch 14. – 19. 02. 2020 úspešne zúčastnili na gastronomickej olympiáde.

     Culinary Olympics Stuttgart

     Za vytvorenie čarovnej olympijskej atmosféry vo výstavných halách v Stuttgarte bolo zodpovedných 1 800 účastníkov, 110 tímov a 800 samostatných vystavovateľov. Po prvýkrát sa tu konali IKA/kulinárske olympiády, paralelne s Intergastrou a Gelatissimom – prilákali tak viac ako 100 000 návštevníkov do hál hlavného mesta spolkovej krajiny Bádensko – Wurttembersko. Mestské výstavné centrum Messe Stuttgart s rozlohou 117 000 m2 a priamymi dopravnými spojeniami ponúkalo dokonalé logistické podmienky na prispôsobenie toku návštevníkov a účastníkov. V celkom 22 profesionálne vybavených kuchyniach postavených špeciálne pre IKA tímy varili okolo 8 000 jedál pre návštevníkov počas 4 dní súťaže – určovali kulinárske trendy. Úlohou tímov bolo vytvoriť jedinečnú a vynikajúcu chuť jednoduchých a regionálnych produktov z ich vlastnej krajiny, uviedol Widmann, prezident odbornej poroty. Prezidentovi poroty pomohlo pri hodnotení jedál celkom 67 porotcov z celého sveta. Tentokrát boli olympijskými víťazmi Nórsko v kategórii Národné tímy, Švédsko v kategórii Mládežnícke národné tímy a Národný kuchársky tím Dánsko v kategórii Spoločenské stravovacie a vojenské tímy. Pohár IKA vyhral Le Cercle des Chefs de Cuisine Lucerne.

     Juniorský regionálny tím pri SOŠ gastronómie a služieb sa umiestnil vo svojej kategórii v bronzovom pásme. GRATULUJEME!!!
     https://www.youtube.com/watch?v=IVRS_jfigvA&feature=youtu.be
     fotoalbum

    • CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA JE V POSLEDNÝCH DESAŤROČIACH VEĽKÝM  ÚSPECHOM

    • Interreg
     Poľsko-Slovensko
     Zlepšenie kvality špecializovaného a odborného vzdelávania v školách pohraničia.
     Poľsko – Podkarpatské vojvodstvo, Krosno, Iwonicz Zdrój
     Slovensko – Prešovský samosprávny kraj, Prešov, SOŠ gastronómie a služieb, SDH 3
     Kreatívna kuchyňa

     10. – 11. februára 2020 naša škola hosťovala žiakov z partnerskej školy z gastronomických odborov ZSGH Iwonicz-Zdrój, ktorí sú spolu s našou školou zapojení do projektu Interreg. Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu vzdelávania, odstrániť mentálne a kultúrne bariéry, posilniť spoluprácu, zlepšiť propagáciu regiónu, regionálnych jedál, technológií a učiť sa od seba navzájom. Získať vedomosti o záujme mladých ľudí, vzdelávacích plánoch  s cieľom lepšie prispôsobiť učebné osnovy očakávaniam zamestnávateľov v oblasti poľsko-slovenského pohraničia. Apelujeme na zvýšenie získavania  kompetencií žiakov v oblasti moderných trendov v gastronómii v súlade s požiadavkami moderného trhu práce a zamestnávateľov. Rozširujeme prístup k sociálnemu a podnikateľskému prostrediu a potencionálnym pracovným ponukám, ako aj otvárame možnosti  alternatívnych  pracovných príležitosti v cezhraničnej oblasti. Zvyšovaním vedomostí učiteľov a učením sa o pracovných príležitostiach v poľsko-slovenskom pohraničnom priestore zlepšujeme kvalitu spolupráce, ktorá uľahčí absolventom získať prácu v cezhraničnej oblasti.  Sme stálymi partnermi škôl na oboch stranách hranice, čo prispeje k trvalo udržateľnému rozvoju cezhraničnej spolupráce.

     Kurz kreatívnej  kuchyne vo februárových dňoch bol zameraný na východoázijskú gastronómiu. Školiteľom kurzu bol Jacej Świerk, poľský kuchár. Naozaj kreatívna spolupráca oboch partnerských škôl bola zameraná na praktickú prípravu jedál z morských plodov, rýb, kuracích a morčacích pŕs a  čerstvej zeleniny. Svoje zručnosti si mali možnosť overiť žiaci z II. B a II. D triedy.  Záver kurzu bol venovaný veľmi obľúbenému pokrmu sushi, ktorého prípravu si účastníci kurzu mohli vyskúšať za veľkej pomoci nášho žiaka a už skvelého kuchára, maturanta zo IV. B Nguyen Viet Minha. Ďakujeme za možnosť rozšírenia si svojho poznania o prípravu jedál a kombináciu surovín i menej typických pre slovenského gurmána.                                                                                                                                                            jt

     https://www.youtube.com/watch?v=HjyGSuWCdEI&feature=youtu.be
     fotoalbum
      


                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                             

    • Hviezdy zažiaria až v tej najväčšej tme

    • Dňa 7.2.2020 sme na našej školy zorganizovali "školský ples". Prečo to má ten apostrof?? Pretože to nebol obyčajný ples. Bola to Noc Oskaroch alias náš vlastný Hollywood. Ako tento nápad vznikol? Keďže je veľa rôznych plesov a odovzdávaní cien, bola to dobrá zmena aj na našej škole. A tak sme vymysleli originálnu Noc Oskaroch. Bolo to niečo špeciálne a jedinečné. Keďže sme šírili myšlienku žiaci žiakom, tak  každý mohol doniesť nejakú dobrotu, čo chcel ponúknuť. Reštaurácia Sen nám pripravila veľkú porciu chutného šťavnatého jedla v podaní mäska, rolky, zemiakov, ryže a zeleninovej oblohy. No na čom si viac človek pochutná?
     Počas celého večera nás sprevádzali Veronika s Matejom, naši moderátori, o hudbu sa postaral DJ Vlado, ktorý to rozbalil vo veľkom štýle a odpálila to Lucka piesňou od AC/DC. Veľkým prekv
     apením bolo vystúpenie živej kapely našich učiteľov pod vedením pána zástupcu Štefana Halického. Nikto neostal dlho sedieť, každý bežal rýchlo na parket, kde sme spolu strávili pomaly celý večer. Pripravené sme mali aj videjko a naozajstné odovzdávanie Oscarov. Každá kategória mala svojho víťaza. Za kuchárov si prevzal sošku Daniel z I. D, za cukrárov Marika z I. C, za obchodného pracovníka Miška z II. A a za čašníka náš tohtoročný maturant Marek zo IV. A. Oceneným gratulujeme, určite to nebude ich prvá ani posledná výhra, či už Oscara, alebo v živote. A samozrejme nesmela chýbať ani tombola. Veríme, že každý kto si kúpil lístky a vyhral, neoľutoval. Myslím, že tento večer bol jedinečný pre každého. Každý sa s každým bavil, či už na parkete alebo za stolom, či už žiak alebo učiteľ, v tento večer na tom nezáležalo. Videli sme počas celého večera samé úsmevy a žiakov, ktorí si užívali zábavu naplno aj po polnoci. Bola to krásna a jedinečná noc. A viete, ktorá veta platila hlavne tento večer? Hviezdy zažiaria až v tej najväčšej tme. Veríme, že ste si to všetci užili naplno a budúci rok sa na vás tešíme znova a vidíme sa ... :)                                                                                    Lucka III. C

     fotoalbum

    • červený Valentín

    • Každý z nás potrebuje k životu prejavy lásky a priateľstva v podobe bozkov, objatí, či pohladení, ktoré v každom z nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity. Prečo teda aspoň jeden deň v roku neprežívať lásku ešte intenzívnejšie? Samozrejme, že by ste nemali prejavovať svoje city len jedenkrát v roku a kupovať množstvo nezmyselných darčekov, ale je milé svoje city prejaviť 14. februára aspoň o niečo viac. Pre nesmelých je sviatok zamilovaných šancou vyznať sa zo svojich citov niekomu kto sa im páči. Podľa reakcie milovanej osoby aspoň zistia, na čom sú. Podľa stáročnej tradície sa totiž v tento výnimočný deň nepripúšťa, aby milovaná osoba vyznanie odmietla, alebo aspoň zaň nepoďakovala. A preto sa vás aj my snažíme naladiť na tohto Valentína. Neboj sa priznať a ukázať :) Príď do školy tento piatok 14. oblečený/á v červenej farbe a pozri si s nami jeden z Valentínskych filmov. Ale pozor! Podmienka je jasná. Žiadna červená, žiaden film. Tak sa trocha posnaž a hoď na seba niečo červené :)

     ŽŠR
     fotoalbum

    • Nemáš ešte vodičák?

    •   

  •  

  • Prihlásenie

   • Projekty školy

   •    

      

     

    Duálne vzdelávanie

            

           

           

        

   • Partneri

   •  

  • Zvonenia

   Nedeľa 31. 5. 2020
  • Staňte sa naším fanúšikom