História školy Profil školy

O škole

História školy

1888 - Predstavenstvo prešovských obchodníkov v roku 1888 založilo pre obchodnícky dorast nižší stupeň obchodnej školy. Bola to trojročná škola s 8- hodinovým týždenným vyučovaním vo večerných hodinách. Žiaci si tu dopĺňali vedomosti hlavne z hospodárskych a obchodných predmetov.

1889 - V roku 1889 prešla škola čiastočne do rúk štátu a zmenil sa aj názov školy na Obchodnú učňovskú školu.

1893 - V roku 1893 vznikli všeobecné učňovské školy pre žiakov – učňov ostatných odborov. Školy boli trojročné a poskytovali  všeobecné vzdelanie rozličných  profesií. Súčasne bola zriadená aj jednoročná škola pre tých, ktorých vedomosti boli nedostatočné. Len takto pripravený učeň mohol postúpiť do trojročnej učňovskej školy. Po prvej svetovej vojne existovali v Prešove tri učňovské školy. Neboli samostatné, ale len pričlenené k jednotlivým školám a organizáciám. Školský rok trval 8 mesiacov a vyučovalo sa dvakrát v týždni po pracovnom čase a v nedeľu

 

1938 - K osamostatneniu vedenia Učňovskej školy došlo v roku 1938 . Vzniklo samostatné riaditeľstvo odborných učňovských škôl v Prešove. Prvým riaditeľom školy sa stal Samuel Borovička.

 

1940 - v rokoch 1940 - 1945  škola mala názov Odborné učňovské školy. Najprv mala sídlo v budove Priemyselnej školy stavebnej a v roku 1942 sa presťahovala do vlastnej novostavby na Plzenskej ulici č.3 (dnes SPŠE). Budova bola postavená z nákladov mesta.

1963 - do budovy na Sídlisku duklianskych hrdinov sa škola presťahovala v školskom roku 1963-1964. Na základe uznesenia Rady KNV v Košiciach v roku 1983 bolo formou delimitácie zriadené Stredné odborné učilište obchodné. Prevádzkovateľom školy sa stal okresný podnik Reštaurácie Prešov

1983- v roku 1983 bolo formou delimitácie zriadené Stredné odborné učilište obchodné. Prevádzkovateľom školy sa stal okresný podnik Reštaurácie Prešov.

 

1984 - v roku 1984 došlo k odčleneniu novovytvoreného Stredného odborného učilišťa dopravného a následne v roku 1985 vzniklo ďalšie  Stredné odborné učilište miestneho  hospodárstva (dnes SOU služieb

 

1991 - od štátneho podniku Reštaurácie Prešov k 1.1.1991 bolo SOU obchodné odlúčené a vystupovalo ako samostatná príspevková organizácia s právnou subjektivitou. Riaditeľom školy bol Michal Vinc.

 

1992 - v školskom roku 1991/1992 bola pri SOU obchodnom zriadená ako samostatná škola Dievčenská odborná škola so študijným odborom obchod a podnikanie.

 

1992 - v školskom roku 1992/1993 bola pri SOU obchodnom zriadené stredisko praktického vyučovania SEN pre čašníkov. kuchárov a predavačov.

 

1999 - v školskom roku 1999/2000 riaditeľom škôl sa  stal Mgr. Peter Kakaščík.

 

2008 - v školskom roku 2008/2009 sa začalo experimentálne overovanie nového študijného odboru nformačné technológie a informačné služby v obchode

2009 - SOU obchodné SDH 3 Prešov  sa premenovalo na Strednú odbornú školu obchodu a služieb SDH 3 Prešov

 2010 - V tomto školskom roku došlo k zlúčeniu bývalého SOU obchodného a Dievčenskej odbornej školy a vznikla jedna škola s názvom Stredná odborná škola obchodu a služieb, SDH 3, Prešov

2018STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA GASTRONÓMIE A SLUŽIEB

 

Novinky

Kontakt

  • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA GASTRONÓMIE A SLUŽIEB SDH 3, PREŠOV
    Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
  • +421517710863 alebo
    +421517710831
    IČO: 17078482

Fotogaléria