Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Angličtina vo filme Počet 11
ART Počet 11
Bedmintonový Počet 11
Biológia v praxi Počet 26
Carwing Počet 4
Fiktívna firma v praxi Počet 7
Hoteliér Počet 12
Hudobný krúžok Počet 5
Chémia potravín Počet 16
Ja a moja finančná gramotnosť Počet 16
Káva Počet 7
Konverzácia v ruskom jazyku Počet 9
Kružok korčuľovania Počet 17
Krúžok spoločenských a charitatívnych aktivít Počet 24
Literatúra a film Počet 19
Marketingové kúzla Počet 16
Počítačový Počet 14
Praktická angličtina Počet 36
Precvičovanie ADK Počet 11
Rozvoj komunikačných zručností Počet 17
Sebaobrana Počet 9
Slávnostné stolovanie Počet 12
Športové hry (dievčatá) Počet 31
Športové hry (chlapci) Počet 21
Tradície mesta Prešova Počet 3
Turisticko - poznávací Počet 12
Účtovníctvo hrou Počet 6

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.12.2018

Novinky

Kontakt

  • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA GASTRONÓMIE A SLUŽIEB SDH 3, PREŠOV
    Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
  • +421517710863 alebo
    +421517710831
    IČO: 17078482

Fotogaléria