Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Beh pre srdce Počet 14
Anglický jazyk vo filme(filmová angličtina) Počet 2
Baristický Počet 13
Barmansky Počet 14
Bedmintonový Počet 10
Biológia v praxi Počet 31
Carwing Počet 5
Cukrárenske dekorácie Počet 18
Cvičná firma 1 Počet 17
Fiktívna firma Počet 6
História mesta Prešov Počet 10
Hudobný krúžok Počet 7
Ja a moja finančná gramotnosť Počet 24
Kružok korčuľovania Počet 21
Krúžok spoločenských a charitatívnych aktivít Počet 16
Kvalita potravín Počet 13
Literatúra a film Počet 32
Matematika hrou Počet 8
Mladý informatik Počet 11
Moderná gastronómia Počet 2
Nemecký jazyk - ABITUR Počet 10
Obchodné centrá Počet 10
Ochrana práv spotrebiteľa, zákazníka, občana v EÚ Počet 9
Poznaj svoje mesto Počet 22
Praktická angličtina Počet 9
Precvičovanie ADK Počet 13
SJ pre cudzincov Počet 18
Športové hry (dievčatá) Počet 21
Športové hry (chlapci) Počet 21
Tradície mesta Prešova Počet 8
Turisticko - poznávací Počet 5

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.06.2018

Novinky

Kontakt

  • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB SDH 3, PREŠOV
    Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
  • +421517710863 alebo
    +421517710831
    IČO: 17078482

Fotogaléria