• Vianočná besiedka, imatrikulácia

 • Vianočné kvízy

 • Súťaž v spracovaní informácií na počítači „Rýchle prsty“ 2018/2019

   

  Súťaž v spracovaní informácií na počítači

  „Rýchle prsty“

  2018/2019

  V mesiaci december sa zrealizovali triedne kolá školskej súťaže v rýchlostnom písaní na počítači pre žiakov 3. – 4. ročníka odborov obchodný pracovník, pracovník marketingu a pre žiakov 2. ročníka nadstavbového štúdia odboru podnikanie v remeslách a službách. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 35 súťažiacich. Na popredných miestach sa umiestnili žiaci IV. A a III. A triedy.

  Po finálovom súboji sa najrýchlejšou pisárkou školy a víťazkou tohtoročnej súťaže stala žiačka IV. A triedy Lenka Stašková. Striebornú pozíciu si vydobyl spolužiak Matej Dužda a tretie miesto si vybojovala Veronika Čapláková z III. A triedy. 

  Súťažiacim ďakujeme za účasť a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom!

   

                                                                                    Ing. Ingrid Dzurjová, vyučujúca ADK

 • Olympiáda z ruského jazyka

 • OAJ 2018

 • ... pre Teba ...

 • ... zelené stužky...

 • ....a našiel nás Mikuláš....

 • Ocenenie pre najlepších ...

 • EXPOGAST 2018 – Z Luxemburgska sme priviezli bronz | Slovenský zväz kuchárov a cukrárov

 • Prednáška SOI

  V štvrtok 29.11.2018 sa naši žiaci a naše žiačky z II.B a IV.C zúčastnili prednášky na tému: Zákon o ochrane spotrebiteľa, činnosť SOI, práva a ochrana spotrebiteľa v rozsahu 2 vyučovacích hodín. Pani Ing. Hodžiová zo Slovenskej obchodnej inšpekcie pútavo priblížila danú problematiku žiakom aj s konkrétnymi príkladmi z praxe. V závere žiaci kládli otázky, súvisiace s prácou v ich odboroch ako predávajúci a pýtali sa na riešenie problémov, s ktorými sa stretávajú v každodennom živote ako kupujúci.

  Mgr. Mária Pacindová

  Fotoalbum

 • Kurz - Barista

 • DOD 2018

 • Deň otvorených dverí

  Deň otvorených dverí

  Pri príležitosti dňa otvorených dverí 22/11/2018 žiaci I.C  a II.C SOS, gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov  v rámci prezentácie  odboru cukrár pripravili niekoľko zaujímavých činností, ako napríklad zdobenie perníčkov kráľovskou glazúrou. Žiaci základných škôl si mali možnosť vyskúšať zdobiť perníky,  alebo za pomoci cukrárskeho vrecka použiť techniku striekania šľahačky na mini muffinky. Samozrejme, kto mal odvahu zdobiť perník, alebo muffin, mohol si svoj výrobok aj ochutnať. Bola to skvelá príležitosť, možno aj pre našich budúcich cukrárov vyskúšať si niečo z cukrárskeho remesla.

  Bc. Mário Bašista

  Fotoalbum

 • Súťaž o najkrajšiu Vianočnú výzdobu

 • SWEETCUP 2018

 • Európsky týždeň zručností 5. – 9.11.2018

  Európsky týždeň zručností 5. – 9.11.2018

   

  Súťaž v krájaní  rezancov

  Pri príležitosti Európskeho týždňa odborných zručností, v rámci odborného výcviku sa uskutočnila súťaž v príprave rezancov. Súťažili žiaci 2.C z odboru cukrár – kuchár pod vedením MOV Bc. Kormošovej, zo zmluvnej prevádzky Obchodnej Akadémie  a žiaci 2.C z odboru cukrár – kuchár podvedením MOV Bc. Girašekovej, zo zmluvnej prevádzky hotela POLO. Súťaž bola zameraná na rýchlosť a kvalitu krájania rezancov. Každý žiak mal v stanovenom časovom limite vyvaľkať a pokrájať rezancové cesto. Žiaci sa snažili dosiahnuť čo najlepší čas. Súťaž bola vyhodnotená. V ďalšej časti si už žiaci navzájom merali výkony pri krájaní a navzájom sa povzbudzovali. Najlepší čas dosiahol žiak A. Kuľanda.  Všetci súťažiaci žiaci získali sladkú odmenu.

   

  Hl. majsterka

  Fotoalbum

 • Európsky týždeň zručností 5. – 9.11.2018

  Európsky týždeň zručností 5. – 9.11.2018

  Pri príležitosti Európskeho týždňa odborných zručností, v rámci odborného výcviku sa v zmluvnej prevádzke reštaurácie Grand realizovali zručnosti žiakov. Skupina žiakov z 2.B triedy pod vedením MOV Poľanskej predvádzali názorné ukážky prestierania stola na raňajky a desiatu, podávania jedál a nápojov na raňajky, podávanie desiatovej polievky. Žiačky 2.B Dudušová, Mikitová si vyskúšali jednotlivé druhy úkonov.

  Fotoalbum

 • Európsky týždeň zručností 5. – 9.11.2018

  Európsky týždeň zručností 5. – 9.11.2018

  Európsky týždeň zručností v zmluvnej prevádzke Obchodná akadémia bol zameraný  na precvičovanie jednotlivých činnosti. Žiaci 2.C triedy pod vedením MOV Bc. Kormošovej precvičovali zručnosti  v krájaní zeleniny, zemiakov a získavali nové zručnosti pri príprave rôznych druhov príloh. Každý deň bol zameraný na inú zručnosť. Pripravovali šaláty, prílohy z ryže, zemiakov, precvičovali techniku skladania nárezovej misy apod. Žiaci tieto a iné zručnosti nadobúdajú priamo vo výrobnej prevádzke teda v reálnom prostredí, v kolektíve zamestnancov prevádzky, čím nadobúdajú nielen praktické zručnosti, ale aj kominikatívne a interpersonálne spôsobilosti.

  majsterka OV

  Fotoalbum

 • Európsky týždeň odborných zručností v Tescu

  Európsky týždeň odborných zručností v Tescu

  Každodenné nadobúdanie odborných zručností mohli študenti v Tescu ukázať aj počas Európskeho týždňa odborných zručností.

  Tesco je jedno z pracovísk, kde  vykonávajú odborný výcvik študenti učebných a študijných odborov. Predavači, obchodní pracovníci a pracovníci marketingu už druhé desaťročie môžu priamo v praxi vidieť „ako funguje obchod“ a pracovať po boku kolegov, ktorí sú mnohí absolventami našej školy.

  V úvode týždňa vyzdobili jedáleň pracoviska vlastnoručne vyrobenými ozdobami a tak zútulnili tento priestor, ktorý všetci využívajú.

  Tvorba plánogramov a tvorba cenoviek pomocou PDCU bola pre študentov zaujímavá a pre obchod potrebná, pretože každý zákazník si chce vybrať tovar z pekne upravených regálov a potrebuje aj informáciu o cene. Do týchto aktivít sa zapojili študenti 2.A triedy, študijného odboru pracovník marketingu.

  Gajdošová Mária

  Fotoalbum

strana:

Novinky

Kontakt

 • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA GASTRONÓMIE A SLUŽIEB SDH 3, PREŠOV
  Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
 • +421517710863 alebo
  +421517710831
  IČO: 17078482

Fotogaléria