• Výsledky prijímacieho konania - zápis

 • Deň otvorených dverí PŠ Hygiena potravín

 • Nyíregyháza - spolu sa nám "ťahá" lepšie ...

 • Súťaž Carpatia Carving 2018


  Striebro na súťaži Carpatia Carving Cup 2018

  Dňa 27. marca 2018 sa konal 7. ročník súťaže Carpatia Carving Cup2018 vo Svidníku. Je to súťaž v dekoratívnom vyrezávaní do ovocia a zeleniny. Organizovala ju miestna Spojená škola pod záštitou Ludeka Procházku, lektora carvingu v ČR a SR a držiteľa mnohých ocenení z prestížnych európskych a svetových súťaží. Do súťaže bolo zapojených 17 súťažiacich.

  Našu školu vynikajúcim spôsobom reprezentoval Jakub Baloga, žiak III. A triedy, ktorého na súťaž pripravovala majsterka odborného výcviku p. E. Tomaščíková. Úlohou súťažiacich bolo v časovom limite 3 hodín vyrezávať „na živo“ do melónu motív na ľubovoľnú tému. Nášmu talentovanému Jakubovi sa darilo veľmi dobre a získal krásne umiestnenie - STRIEBRO. Srdečne mu blahoželáme a prajeme veľa dobrých nápadov, chuti a hlavne trpezlivosti pri jeho ďalších tvorivých aktivitách.

  fotoalbum

 • "VITAJTE V NAŠOM REGIÓNE"

 • Súťaž TOP cukrár 2018

  Súťaž TOP cukrár 2018

  Dňa 22. marca sa uskutočnila cukrárska súťaž TOP cukrár 2018, ktorá sa konala v priestoroch školskej reštaurácie Mladosť na ulici 1. mája pri Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Do súťaže sa zapojilo 8 škôl z celého Slovenska.

  Našu školu na súťaži reprezentovali žiačky Lucia Tkáčiková (III. C) a Kristína Magdová (II. C) pod vedením majstra odborného výcviku Bc. Mária Bašistu a získali krásne 3. miesto.

  Súťažilo sa v kategórii C/1 – 3 individuálne tanierové dezerty pre 1 osobu pripravené ako teplé alebo studené. Naše žiačky túto úlohu splnili veľmi precízne. Pri príprave dezertov používali moderné materiály ako MIRROR poleva alebo IZOMALT. Súťaž bola pre dievčatá veľkým zážitkom a skvelou skúsenosťou. Vyskúšali si prácu s novými materiálmi, museli síce pritom zabojovať aj so stresom, no napriek tomu dokázali dôstojne odprezentovať nielen svoju odbornosť ale aj našu školu.

  fotoalbum

 • CASSOVIA KONIFERUM CUP 2018

  CASSOVIA KONIFERUM CUP 2018

  V dňoch 21. 03. – 23. 03. 2018 sa v priestoroch Hotelovej akadémie v Košiciach uskutočnil XII. ročník barmanskej súťaže CASSOVIA KONIFERUM CUP 2018, ktorej sa zúčastnili žiaci z I. AD a IV. A triedy. Našu školu reprezentovala Dominika Palková (IV. A) a úspešný Maroš Koša (I. AD), ktorý sa umiestnil na fantastickom 1. mieste.

  Súťaž bola rozdelená do kategórií KLASIK JUNIOR a PROFESIONÁL. Za každú školu sa mohlo prihlásiť dvojčlenné družstvo. Súťaž prebiehala dvojkolovo. Každý súťažiaci sa musel zúčastniť zápolenia v oboch kategóriách. Povinnosťou bolo absolvovať písomný test v časovom limite 30 minút, ktorý sa písal v prvý deň súťaže. Bodové hodnotenie z písomného testu sa započítavalo do celkového hodnotenia. Ďalší deň sa začalo s prípravou miešaných nápojov, ktoré boli pripravované žiakmi v kategórii SOFT DRINK a LONG DRINK.

  Stanovené podmienky pre SOFT DRINK boli nasledovné:

  • časový limit: 6 min.
  • 4 porcie
  • použitie min. 1 cl sirupu značky MONIN
  • použitie minimálne 3 cl jednej suroviny značky RAUCH
  • použitie minimálne 5 cl jednej suroviny značky MATTONI

  Miešané nápoje v kategórii LONG DRINK museli spĺňať tieto podmienky:

  • časový limit: 6 min.
  • 4 porcie
  • použitie "Koniferum borovička 37,5 %", a to minimálne 3 cl na jednu porciu nápoja z portfólia spoločnosti OLD HEROLD, s. r. o.

  Súťaž bola lákadlom aj pre našich žiakov z I. D a II. D triedy, ktorý sa súťaže zúčastnili len ako pozorovatelia. Zaujala ich hlavne rôznorodosť a farebnosť nápojov, neobyčajné dekorácie, ozdoby a bol to pre nich nepochybne zdroj inšpirácie a záujmu o prípravu miešaných nápojov.

  fotoalbum

 • Súťaž "Tvoríme pre radosť"

  Súťaž „Tvoríme pre radosť“

   

  Dňa 21. 03. 2018 sme sa zúčastnili súťaže s medzinárodnou účasťou „Tvoríme pre radosť iných“, ktorá sa konala v Bratislave na SOŠ O a S Samuela Jurkoviča.

   

  Súťažilo sa v troch disciplínach:

  - balenie pre čakajúceho zákazníka,

  - darčekový kôš k životnému jubileu,

  - prezentácia firmy, v ktorej vykonávame odborný výcvik.

   

  Súťaže sa zúčastnila žiačka 3. ročníka odboru predavač – Júlia Kozubová a žiačka 1. ročníka odboru pracovník marketingu – Karolína Paida.

  V tretej disciplíne sme sa rozhodli reprezentovať bufet našej školy na MPC Prešov, kde žiačky vykonávajú odborný výcvik a overujú si svoje vedomosti v praxi. Objednávajú, preberajú a vykladajú tovar a učia sa všetky pracovné úkony s tým spojené. Zapájajú sa do aranžovania, komunikujú so zákazníkmi, vystupujú pred zákazníkmi všetkých vekových kategórií. Počas svojej praxe sa stretávajú s učiteľmi, riaditeľmi škôl, poslancami, predsedom VÚC a mnohými osobnosťami politiky, kultúry a športu. Stretli sa aj s predsedom vlády a olympijským víťazom Matejom Tóthom.

  Na súťaži sme sa umiestnili na bronzovej priečke. Pre naše žiačky, ktoré sa takéhoto podujatia zúčastnili po prvýkrát, je to veľmi podnetná a dôležitá životná skúsenosť.

  Mgr. Marta Pavuková, majsterka odborného výcviku

  fotoalbum

 • Divadelné predstavenie

 • Marec - mesiac knihy

 • Lyžiarsky kurz

  V dňoch 12. 02 -16.02 2018 sa žiaci našej školy  absolvovali v rámci učebných osnov lyžiarsky výcvikový kurz. Kurz sa uskutočnil dennou formou v areáli lyžiarskeho strediska SKI Drienica. Cieľom kurzu bolo zvládnuť základy techniky lyžovania, prípadne zdokonaliť  sa v nej. Snehové podmienky boli ideálne pre zvládnutie základov lyžovania. V závere kurzu žiaci absolvovali slalomové preteky, kde tí najlepší boli odmenení  vecnými   cenami.   Ako sa im darilo si pozrite vo fotoalbume..........

  Fotoalbum

 • Valentine´s Day

 • Valentín

 • Matematická olympiáda

   

  Matematická olympiáda

  V čase od 20. 12. 2017 do 7. 1. 2018 mali možnosť žiaci našej školy zapojiť sa do školského kola Matematickej olympiády,  ktoré bolo realizované domácou formou.

  Do súťaže sa zapojilo 17 žiakov 1. -3. ročníka.

  Matematická olympiáda obsahovala 8 úloh. Žiaci sa s nimi popasovali viac či menej úspešne. Aj napriek tomu, že sa úlohy zdali byť veľmi ľahké, najúspešnejší riešitelia mali správnych iba 6 úloh. Boli to žiaci z II.B - Čech Dávid, Kopilová Denisa, Pustovoit Tetiana, z II.A – Horoščáková Marcela a z III.A – Baloga Jakub.

                                                                                                                               Mgr. Mária Pacindová

 • Medzinárodný veľtrh CR a gastronómie

  EXKURZIA „VEĽTRH CR A DANUBIUS GASTRO

   

  Exkurzie sa zúčastnili študenti  III.A – pracovník marketingu so zameraním na CR a študentky I.AD – Pv RaS ako aj študent ŠO – kuchár z III.A

  Veľtrh CR na Slovensku patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy. Prezentuje portfólium CK, turistické informácie zahraničnými centrálami krajín. Pre študentov to bola výnimočná príležitosť zúčastniť sa tejto  medzinárodnej výstavy, obdivovali prezentáciu regiónov Slovenska, prezentácie  zo zahranićia a poznávali aktivity subjektov pôsobiacich v oblasti CR. 

              Výstava Danubius Gastro bola možnosťou  vidieť  ucelenú ponuku z oblasti gastronómie a hotelierstva od profesionálneho prístrojového vybavenia, cez nábytok, potraviny, nápoje, až po obalové materiály, obchody a reklamu.

  Vystavovatelia zo zahraničia ponúkali ochutnávky národných kulinárskych i nápojových špecialít.. Neodmysliteľnou súčasťou týchto výstav boli sprievodné podujatia, ktoré porovnávali zručnosti barmanov, baristov, kuchárov, cukrárov, pekárov i someliérov.

  Študenti ďakujú sprevádzajúcim pedagógom  Ing. Marte Toporovej a Ing. Z. Sarneckej  za  možnosť účasti  na výstavach medzinárodného významu. Odniesli si nezabudnuteľný zážitok.

  Fotoalbum

 • Žiacke senzorické hodnotenie pečiva v Šarišských pekárňach a.s. Prešov

  Žiacke senzorické hodnotenie pečiva v Šarišských pekárňach a.s. Prešov

  Študenti 3.C triedy odboru 2978H cukrár -pekár v rámci polročného výstupu absolvovali skúšku zo senzorického hodnotenia potravín, ktoré sa uskutočnilo v rámci odborného výcviku v Šarišských pekárňach a cukrárňach. Hodnotenie prebehlo v špecializovanom  laboratóriu pod dohľadom špecialistu kvality pani Ing. Kudrátovej:

  Študenti v rámci hodnotenia výrobkov, s ktorými sa stretávajú na odbornom výcviku ( chlieb, bežné a jemné pečivo) mohli samostatnéposúdiť na základe im predložených skúšobných schém pre hodnotenie chleba a pečiva kvalitu a vlastnosti konkrétnych výrobkov.

  V rámci skúšobnej schémy študenti hodnotili:

  a) hmotnosť a balenie;

  b)  vzhľad a tvar;

  c)  kôrka a povrch;

  d)  striedka a náplň;

  e)  chuť a  vôňa.

   

  Verím, že aj týmto testom sa študenti v rámci odbornej prípravy stávajú do role odborníkov  v profesii pekár.

  Fotoalbum.

 • Žiacke ročníkové práce - UO cukrár – kuchár, cukrár – pekár

  Žiacke ročníkové práce  - UO cukrár – kuchár, cukrár – pekár

  Žiaci 3.C triedy UO cukrár – kuchár a cukrár – pekár prezentovali svoju zručnosť v odbore dňa  26.01.2018. Podľa vylosovaných tém pripravovali múčniky z jednotlivých druhov ciest. Každý žiak zvládol úlohu bez problémov.

  Fotoalbum

 • Exkurzia MLYNY PENAM

  Exkurzia „ MLYNY PENAM“

  Dňa 30.1.2018 sa žiaci učebného odboru cukrár – pekár zúčastnili odbornej exkurzie  „ MLYNY PENAM“  v TREBIŠOVE. Exkurzia bola zameraná na spracovanie obilnín až po konečnú úpravu múky. Okrem toho žiaci mali možnosť vidieť laboratórne rozbory múky, zamerané na obsah lepku v jednotlivých druhoch múky.

  Fotoalbum

 • Ročníkové práce

  Dňa 6. februára 2018 žiaci v odbore kuchár a cukrár prezentovali svoje ročníkové práce.

  Fotoalbum

strana:

Novinky

Kontakt

 • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB SDH 3, PREŠOV
  Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
 • +421517710863 alebo
  +421517710831
  IČO: 17078482

Fotogaléria