• Európsky týždeň odbornej zručnosti - na hodine ruského jazyka

 • Precvičovanie odborných zručností

  Precvičovanie odborných zručností

  Mgr. Zdenka Čurlejová

  Precvičovanie odborných zručností v čase  5.-9.11.2018

   

  Predmetová komisia odborných gastronomických a potravinárskych predmetov

  Predmet: Potravinárske Technológie

  Téma: Výpočet energetickej hodnoty potravín

  Odbor: Hygiena potravín

  Trieda: I. HP

  Dátum: 8.11.2018

   

              V rámci vyučovacieho predmetu „Potravinárske technológie“ sme sa so žiakmi prvého ročníka pomaturitného študijného odboru- Hygiena potravín s cieľom precvičovať odborné zručnosti v danom odbore, venovali téme -Energetická hodnota potravín a výpočet energetickej hodnoty potravín.

  Študenti si osvojili poznatky o metódach kalorimetrie, sledovali, zaznamenávali a vypočítavali si svoj denný energetický príjem z potravy a porovnávali ho s dennou, odborníkmi odporúčanou normou. Študenti tak nadobudli odborné poznatky potrebné pre prax v odbore a taktiež mali možnosť zamyslieť sa nad spôsobom vlastného stravovania. Získané výsledky prezentovali a aktívne navrhovali možné riešenia.

             Informácie boli študentom sprostredkované využívaním inovatívnych metód a taktiež pomocou IKT dostupných na našej škole.

  Fotoalbum

 • Workshop

 • EURÓPSKY TÝŽDEŇ ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ 2018

  EURÓPSKY TÝŽDEŇ ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ 2018

  EURÓPSKY  TÝŽDEŇ ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ  2018

  Pri príležitosti Európskeho týždňa odborných zručností si 6.novembra 2018 vyučujúce anglického jazyka pripravili špeciálne aktivity pre študentov 3. ročníka v učebných odboroch čašník/servírka, kuchár, cukrár. Vzhľadom na gastronomické zameranie školy , aktivity boli cielené na rozvoj zručností našich študentov v oblasti služieb v gastronómii. Počas týchto špeciálnych otvorených hodín sa študenti spomínaných tried pripravili na reálne situácie, s ktorými sa v budúcnosti pri výkone svojho povolania stretnú.

  Na týchto otvorených hodinách sme využívali inovatívne formy a metódy a IKT dostupné na našej škole. Študenti získali nové poznatky nie z učebníc, pozorovaním videodialógov, prácou s autentickým materiálom a webovými aplikáciami. Získané poznatky si upevnili a zručnosti nadobudli zábavnou formou – hraním rolí.

  Spracovala: Mgr. Alexandra Staškovi

  Fotoalbum

 • 16. MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH CVIČNÝCH FIRIEM KRAJÍN V4 V KOŠICIACH

 • Halloween day

 • Riaditeľské voľno

 • Deň PSK na SOŠ GaS

  Deň PSK na SOŠ GaS

  Deň PSK na SOŠ GaS

  Ako mnohé ďalšie inštitúcie v pôsobnosti PSK, aj naša škola sa zapojila do osláv dňa PSK 23.10.2018. Pre žiakov školy ale aj širokú verejnosť boli pripravené rôznorodé aktivity, ktorých cieľom bolo prezentovať náš samosprávny kraj.

  Študenti si mohli zasúťažiť v originálnom online vedomostnom  kvíze a overiť si, nakoľko poznajú náš kraj. Osobitne súťažili medzi sebou žiaci prvého ročníka, žiaci tretieho ročníka si merali sily s nadstavbármi.  Víťazné triedy 1.C a 2.AD si pochutnali na chutnej výhre – na tortách, ktoré pripravili naši šikovní budúci cukrári pod vedením majstrov OV.

  Na ďalšom stanovišti sa študenti prostredníctvom pôvodných dokumentárnych filmov dozvedeli niečo viac o prírode a environmentálnej problematike týkajúcej sa PSK.

  Naši študenti si pripravili pre svojich spolužiakov pútavú výstavu „13 okresov PSK“, kde odprezentovali  zaujímavosti a atrakcie každého z trinástich okresov nášho kraja.

  Svojich fanúšikov si našla aj fotografická súťaž pre kreatívnych študentov, ktorá niesla názov #PSK – ja na mojom obľúbenom mieste v PSK. Výhercom hlavnej ceny, ktorou bola externá nabíjačka sa stal Peter Gradoš z 1.C .

  Fyzicky zdatní študenti si mohli zmerať sily na florbalovom turnaji v našej telocvični.

  Celý deň sa niesol v znamení PSK a dobrej nálady, tú pravú východniarsku atmosféru dotvorili naše ľudové speváčky Klaudia a Timea Vargové z II.B a všetci naši študenti, ktorí v reštaurácii SEN prezentovali svoje odborné zručnosti získané na našej škole.

   

  Mgr.Alexandra Staškovič

  Fotoalbum

 • Brněnský soudek 2018

  Brněnský soudek 2018

                                                       Brněnský soudek 2018

  Hotelová škola a Vysoká škola obchodní a hotelová usporiadala 21.10.2018 súťaž vo vedomostiach o pive a pivovarníctve. Súťaže sa zúčastnili študenti z Čiech a Moravy so silnými a skúsenými družstvami. Naši mladí prváci z odboru „Biochemik“ Klaudia Frajtková a Damián Aron sa nedali zastrašiť a ukázali  na Morave , že aj naši študenti vedia pivo čapovať .

  Ing. Jozef Leško

  Fotoalbum

 • Exkurzia Haniska

  Exkurzia Haniska

  Exkurzia „ Haniska – čistiareň odpadových vôd“

   

     Dňa 9.10.2018 sa uskutočnila odborná exkurzia študentov I.HP a II. HP pod vedením Ing. Labíkovej a Mgr. Výrostka.

  Zodpovedný pracovník ČOV odborne a veľmi podrobne podal celý mechanizmus a postup čistenia odpadovej vody. Všetci považujeme za samozrejme, že voda z vodovodu v kuchyni , sprchy a toalety „niekam tečie“ , ale nás už veľmi nezaujíma ako a čo sa s ňou následne deje. Pravdou je, že po jej „regenerácii“ sa opäť vracia do prírody, do Torysy. Preto by sme si mali rozmyslieť, aké látky splachujeme do kanalizácie. Nech splachujeme a vypúšťame iba to, čo tam patrí. Vyhnúť sa napríklad nadmernej mastnote a nevylievať olej do odtoku, nesplachovať nepoužité lieky, antibiotiká, tvrdú chémiu a iné drastické látky.

     Výborná odborná prednáška a nádherné počasie, aké sme mali, splnili svoj účel.

  S pozdravom „Za čistú vodu!“

  Fotoalbum

                                                                              Účastníci exkurzie

 • Výmenná prax v Maďarsku

  Výmenná prax v Maďarsku

  V septembri od 17. - 21. septembra  2018 sme sa zúčastnili výmennej praxi v Maďarsku v meste Nyíregyháza.

  Žiaci 2.C a 3.C učebného odboru cukrár kuchár praxovali  v školskej cukrárni a pekárni v danej škole v  Nyíregyháza.

  Školu reprezentovali aj  na Kirpetskom festivale, ktorý sa konal dňa 20. septembra 2018 za spolupráce mesta Prešov a  Nyíregyházy. Žiaci Daniel Cicoň, Marianna  Greifová, Eva Fechová, Kristína Magdová spolu s majsterkami odborného výcviku  Bc. Girašekovou a Bc. Kormošovou.

  Na Kirpetskom festivale, ktorý je známy ako najväčší kulinársky festival v Maďarsku sa naša škola prezentovala regionálnou kuchyňou.

  Jedlá ako "prešovskú pochúťku", "kapustu na gazdovský spôsob" žiaci pripravovali priamo pred očami verejnosti, ktorú si mohli hostia zakúpiť.

  Veríme, že aj v nepriaznivom počasí slovenské jedlá zahriali a hlavne chutili.

   

  Fotoalbum

 • Koláč Rádia Regina 2018

  Koláč Rádia Regina 2018

  Koláč Rádia Regina 2018

  Dňa 5.septembra 2018 sa naša Stredná odborná škola gastronómie a služieb zúčastnila tradičnej súťaže poslucháčov Rádia Regina Východ. Tento rok témou bola téma "TVAROH".

  Súťaže sa pod vedením Bc. Antónie Mižišinovej zúčastnila žiačka našej školy Kristína Magdová z 3.C. Do súťaže sa prihlásilo niekoľko stredných škôl z odboru cukrár a taktiež veľa poslucháčov rádia. Naša žiačka sa umiestnila na krásnom 2. mieste.

  Bol to úžasný zážitok nielen pre študentov a pedagógov, ale aj pre širokú verejnosť. Mali sme možnosť vidieť a porovnať moderné zákusky, ale aj koláče našich starých mám.

  Sme veľmi radi, že sa môžeme každoročne zúčastniť tejto súťaže a máme možnosť vidieť a naučiť sa vždy niečo nové.

   

  Bc. Antónia Mižišinová

  Fotoalbum

 • Zlato z Európy 2018

  Zlato z Európy 2018

  Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave, usporiadala v dňoch 15. – 19. októbra  2018 14. ročník Medzinárodnej súťaže  EURÓPA 2018 – NÁVRAT K TRADÍCIÁM.

  Súťažilo sa v kategóriách kuchárov, cukrárov, čašníkov, ale aj v kategórii pracovníkov marketingu a cestovného v ruchu. A práve v tejto oblasti zaznamenala žiačka našej školy, Patrícia Drábová z III. A triedy, študentka odboru pracovník marketingu, fantastický úspech s najvyšším ocenením!

  Šikovná Patrícia súťažila v nasledujúcich súťažných disciplínach:

  • zhotovenie darčekového balíčka k životnému jubileu „50“ rokov pre svoju mamu,
  • zhotovenie aktuálnej ponuky dňa spojenú s ochutnávkou tovaru,
  • zhotovenie jednoduchého vianočného aranžmánu.

  Všetky tri témy Patrícia zvládla v stanovenom časovom termíne a jej zručnosť a kreativitu komisia ohodnotila 1. miestom!

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

  Bc. Gajdošová Mária

  Fotoalbum

  Európa 2018 – zabojovali aj kuchári a čašníci

  Na októbrovom 14. ročníku medzinárodnej súťaže  EURÓPA 2018 v Bratislave sa okrem už spomínanej medailovej účastníčky v kategórii pracovníkov marketingu Patrícii Drábovej zapojili do súperenia kuchárov, čašníkov a cukrárov aj naši ďalší žiaci, a to Zuzana Košová a Lucia Kacvinská v kategórii čašníkov, Matúš Krajník v kategórii cukrárov a Daniel Ferenc a Minh Viem Guyen v kategórii kuchárov.

  Lucia Kacvinská pod vedením majstra odbornej výchovy Ivana Piroša zapojila svoju šikovnosť a šarm do individuálnej súťaže v kategórii miešanie nápojov a v kategórii flambovanie ovocia. Okrem toho spolu s nemenej talentovanou Zuzanou Košovou súťažili aj v kategórii slávnostná tabuľa a obsluha slávnostnej tabule, kde s citom a vkusom predviedli svoje nadanie.

  Matúš Krajník pripravoval a prezentoval dezert. Súťaž bola rozdelená do dvoch častí.

  V prvej časti si súťažiaci pripravili korpusy, náplne a ozdoby v časovom limite 2 hodín. Táto časť súťaže prebiehala v moderne vybavenej odbornej učebni technológie, slúžiacej v priebehu školského roka na praktickú prípravu a edukáciu študentov. Komisia sa zamerala na hodnotenie správne zvolených technologických postupov, dodržanú predpísanú hygienu a predvedenú zručnosť.

  V druhej časti súťažiaci pripravovali a dekorovali vlastný dezert na pódiu priamo pred publikom. Kritériom hodnotenia bola chuť, vzhľad a dodržanie hmotnosti.  Matúš Krajník nebojácne a na úrovni predviedol svoje zručnosti, ktoré získal v priebehu doterajšieho štúdia pod vedením majstra odbornej výchovy Bc. Mária Bašistu.

  Daniel Ferenc a Minh Viem Guyen za asistencie majstra odbornej výchovy Mgr.  Mareka Gajdoša súťažili v odbore kuchár a pripravili nádherné a chutné štvorchodové menu.

  Bc. Mário Bašista

  Fotoalbum

 • Exkurzia Sárospatak – Malá Tŕňa

  Exkurzia Sárospatak – Malá Tŕňa

  Dňa 15. októbra 2018 sa žiaci tretieho, štvrtého a prvého ročníka nadstavbového štúdia zúčastnili odbornej exkurzie zameranej na cestovný ruch, stolovanie, techniku obsluhy, výrobu a tiež degustáciu vín. Cieľovými bodmi našej exkurzie bolo maďarské mesto Sárospatak a slovenská obec Malá Tŕňa. Naša exkurzia bola výnimočná nielen miestami, ktoré sme navštívili, ale aj spôsobom dopravy. V dedinke Viničky sme náš autobus vymenili za loď LX -Flora, na ktorej sme sa pohodlne plavili do mesta Sárospatak. Kapitánka lode nás srdečne privítala, ponúkla nám čerstvo napečené pagáčiky, ‛welcome drinkʼ a poskytla nám bohatý výklad o rieke Bodrog a jej okolí. Po príchode do mesta sme využili dopravu neobvyklými tzv. ekotaxíkmi, ktoré nás doviezli až k hradu a múzeu. V sprievode našej kapitánky lode sme tu absolvovali prehliadku plnú histórie a zaujímavých príbehov.

              Druhou zastávkou našej exkurzie bola slovenská obec Malá Tŕňa, ktorá sa nachádza vo vinohradníckej oblasti Tokaj. Už z názvu je jasné, že ide o oblasť, ktorá je známa pestovaním hrozna a jeho spracovaním na víno. V tejto oblasti sme absolvovali prehliadku vínnej tufovej pivnice pod vedením odborníka a majiteľa pivnice Ing. Viktora Murína, ktorý nám počas prehliadky poskytol bohaté informácie o výrobe, obsluhe a degustácii rôznych druhov tokajských vín. Po osvojení týchto teoretických znalostí sme mali možnosť aplikovať princípy ochutnávky vína aj prakticky. Degustovali sme štyri druhy vína.

  (Mk, Ks)

  Fotoalbum

 • ... čítali ste ?...

 • Súťaž

 • Kurz ochrany života a zdravia.

  Kurz ochrany života a zdravia.

      V dňoch 24. 9. -  26. 9. 2018 sa na základe učebných osnov uskutočnil pre žiakov tretích ročníkov Kurz ochrany života a zdravia. Obsahová stránka kurzu pozostávala zo zdravotníckej prípravy – poskytovanie prvej pomoci + obväzová technika,

  streleckej prípravy – streľba zo vzduchovky +ročníková súťaž v streľbe zo vzduchovky na 10m pre chlapcov a dievčatá

  a topografie – práca s mapou a buzolou +  orientácia v teréne.

     Žiaci tiež absolvovali animačný program v lanovom centre, kde prekonali svoj strach  a zdolali prekážky vo výške. Obsahom tohto kurzu boli aj turistické pochody a pobyt v prírode.

  Fotoalbum

 • "Gruzínsko - postrehy a zážitky očami našich žiakov"

  Daniel Ferenc

  Ani neviem, kde začať... už sme pobalení a ostáva 17 hodín do odletu. V piatok sme sem prišli a zbehlo to tu ako voda. Som veľmi rád, že som mohol byť súčasťou takejto akcie, spoznal som veľa nových kuchárov a dobrých ľudí.

  Gruzínci sú úžasní ľudia, dokážu dať aj z posledného. Naučili sme sa tu rôzne gruzínske jedlá, pričom v takmer každom bol tymian alebo estragón. Gruzínska kuchyňa, čo sa chute týka, je veľmi odlišná od tej slovenskej, ich jedlá sú zväčša oveľa výraznejšie.

  Šéfkuchár Manuel je úžasný človek, dokázal nás pochopiť, vysvetlil nám všetko pokojne aj tisíc krát, len aby sme pochopili, čo sa bude robiť. V kuchyni si užíva každú jednu sekundu tak, ako my. Raphaela (študent) poznám už dlhšie, rovnako ako Manuela, prvý krát sme sa stretli v Bratislave koncom júna, kde boli ešte s Tamunou (kuchárka v hotele Baltmor) a Lashom (študent).

  Raphael bol taká gruzínsko-slovenská spojka v kuchyni, vie veľmi dobre anglicky, takže nikdy nebol problém sa dohovoriť. Určite by som mohol opísať aj mnoho ďalších vecí, ale bolo toho veľmi veľa. Ak by som mal zhrnúť tento výlet, či prax, tak som šťastný, že som dostal takúto príležitosť sem prísť. Ak budete mať príležitosť dostať sa niekedy do Gruzínska, či je to Tbilisi alebo Batumi, určite odporúčam každému. Ak počas jedného dňa nebudete počuť viac ako 300-krát niekoho zatrúbiť, klobúk dole 😁.

  V roku 2008 tu ešte bola vojna, takže nevyzerá to tu extra luxusne, ale ľudia majú záujem pracovať, stavajú nové budovy,  sú tu obchodné centrá a veľa turistov. Som smutný, že musíme ísť preč, rád by som ostal hoci len v kuchyni a učil sa mnoho ďalších vecí.

  20. septembra sme dostali ocenenie od Gruzínskej ministerky školstva, že máme za sebou 30 hodín výučby gruzínskej kuchyne. To nás potešilo.

  Zajtra letíme domov, a ja sa opäť obávam letu 😁🛬

  Ráno o ôsmej budíček, ako vždy,  raňajky o deviatej a o desiatej máme byť v škole, kde sa rozlúčime s úžasnými ľuďmi. Následne nás čaká 4-hodinová cesta do Kutaisi, odkiaľ letíme Ryanair-om,  kde bohužiaľ nemysleli na dvojmetrových ľudí a nezmestím sa do sedadla 😄

  Je 01:21 h,  už by som mal spať, ale akosi to opäť nejde, keďže je tu dvojhodinový časový posun🙄.
  Ďakujem celej partii, čo sme tu boli 👨🏽‍🍳💁🏽‍♀️.

  Ďakujem hlavnej majsterke, že to s nami vydržala 😁.

  Ďakujem pánovi Bašistovi za to, že nás uchránil pred hladom 😁.

  A hlavne ďakujem pani zástupkyni Klačekovej, ktorá to spolu s majstrom a majsterkou zrealizovali, a že sa o nás po celý čas starala ako vlastná mama.


  Lucia Kacvinská

  V týchto dňoch sme mali príležitosť zažiť niečo, čo žiaci v našom veku nevidia každý deň. Pre každého z nás to bola úžasná skúsenosť,  lebo sme smeli nielen nazrieť do gruzínskej kuchyne,  ale mohli sme si vyskúšať aj jej prípravu, spoznať nové trendy v stolovaní, či naučiť sa freestyle od skutočného odborníka. Samozrejme ich mesto, ľudia a kultúra majú niečo do seba. Vďaka takýmto zážitkom stále napredujeme a takýchto chvíľ chceme zažiť čo najviac.

  Špeciálne poďakovanie za takúto možnosť patrí vedeniu školy, lebo o takomto dobrodružstve sa nám doteraz ani nesnívalo.


  Martin Pazdič

  A je to tu. Stojím na letisku v Budapešti s kufrom v ruke a pozerám na veľkú tabuľu s odletmi lietadiel. Lietadlom som ešte nikdy neletel, a preto to bude pre mňa niečo nové, čo môžem vďaka škole vyskúšať.

  Po nastúpení do lietadla som mal zmiešané pocity. Vzlietli sme zo zeme a nás čakal 3 hodinový let priamo do mesta Kutaisi. Po pokojnom pristáti sme sa vybrali vonku, kde na nás už čakali autá so šoférmi. Dorozumievame sa hlavne anglicky a rusky. Po niekoľkých minútach nasadáme do auta a vyrážame k moru. Po 3 hodinovej ceste konečne prichádzame na určené miesto. Vonku je nádherne, príjemne, domáci sa usmievajú a my len pozeráme, čo všetko nám tento krásny svet ponúka. Premávka v Gruzínsku je podľa môjho názoru pomerne dobrodružná, takže určite by som odporúčal obzrieť sa aj 3 krát, kým vkročím na vozovku. Po ďalšej 5 hodinovej ceste prichádzame do mesta Tbilisi, kde sme strávili ďalších 7 dní.

  Sám som nevedel, čo od toho všetkého očakávať. No nakoniec to všetko dopadlo na jednotku s hviezdičkou. Ubytovanie bolo super, prax bola veľmi poučná. Svoje skúsenosti a cenné informácie nám podával najlepší šéfkuchár v Gruzínsku. Celý tento výlet nám spríjemňovali úžasní pedagógovia a ja im ďakujem zato, že som mal možnosť zúčastniť sa – pre mňa takzvanej – dovolenky.

  Určite by som sa tam rád ešte vrátil. Veď ako vravia domáci: „Kto sem príde raz, chce tam prísť znova“. Certifikát a skúsenosti získané od týchto ľudí mi určite pomôžu v živote napredovať.

  Bolo mi cťou byť tam s Vami a prežívať toto všetko ako jedna veľká rodina.  Ďakujem!


  Matúš Krajník

  Zúčastnil som sa krátkeho pobytu v Gruzínsku, kde som praxoval v cukrárni.  Na tejto praxi sa mi veľmi páčilo. Cukrári boli milí a ochotní ma naučiť upiecť ich domáce koláče a zákusky! Z Gruzínska som si odniesol aj pár receptov a určite ich vyskúšam aj doma! Bolo tam veľmi dobre a ľudia boli naozaj skvelí!

  Každý  deň som sa tešil, že sa  naučím niečo nové a aj som sa veru naučil! A som úprimne rád, že som sa mohol zúčastniť tejto krátkej praxe v zahraničí. Určite by som si to zopakoval ešte raz! Mesto bolo neuveriteľne krásne a počasie príjemné! Ľudia prívetiví a vždy ochotní pomôcť! Neviem, čo k tomu ešte dodať,  bolo proste super, najlepší kolektív super učitelia a veľa zážitkov! Škoda  je, že sme tam neostali ešte dlhšie, spomínať na to budem celý život!

  Ďakujem našej Strednej  odbornej škole gastronómie a služieb, že som sa toho mohol zúčastniť aj ja!!!


  NGUYỄN VIẾT MINH

  Gruzínsko – aká obdivuhodná krajina. Ešte v júni som si prial, aby aspoň raz v živote som mohol túto krajinu navštíviť. O pár týždňov,  keď som sa dozvedel, že idem do Gruzínska, vybuchol som radosťou. Nemohol som sa dočkať chvíle, keď znovu stretnem šéfkuchárov,  ktorí pre mňa boli nielen ako majstri, ale zároveň aj ako priatelia.  Išiel som s tým, že sa chcem dozvedieť viac nie iba o ich gastronómii, ale aj spôsobe života a kultúry. Bol som šokovaný, pretože veľmi sa to podobalo na môj domov. Za ten čas, počas ktorého sme šli do hlavného mesta Tbilisi,  som ani na sekundu nemohol zaspať,  pretože som sa bál, že mi niečo unikne.

  Gruzínske jedlá sú veľmi odlišné od slovenských. Majú charakter európskych ale zároveň aj ázijských jedál. Využívajú mnoho ázijských ingrediencií – od vňatí až po koreniny. Niektorí mohli spoznať novú vňať,  a to červenú bazalku, ktorú okrem Gruzínska používajú iba v juhovýchodnej Ázii. Okrem toho sme sa mohli naučiť nové techniky a receptúry, ktoré budeme zdieľať s ostatnými.

  Za 6 dní, ktoré som tam strávil s majstrami, zástupkyňou a žiakmi zo školy, ako keby som žil doma s rodinou. Všetko,  čo obsahuje moja domovina, zahŕňa aj táto malebná krajina. Napríklad aj ľudí, ktorí nepotrebujú vysoký štandard,  aby mohli žiť a mať pritom optimistický pohľad na život. Na to, že pred 10 rokmi tu bola vojna, sú ľudia napriek tomu šťastní, ako keby sa nikdy nič nestalo. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí mi umožnili pracovať s takýmito úžasnými ľuďmi a dozvedieť sa viac o tejto neobyčajnej kultúre.

  Didi madloba q'velapristvis


  Zuzana Košová:

  „Gamarjoba!“ – takto by Vás  pozdravili v Gruzínsku. Gruzínsko, pre niekoho len ďalšia krajina, no pre mňa miesto, kde som spoznala ľudí, ktorí pracujú od rána do noci a napriek tomu sú ochotní ťa naučiť čo najviac a čo najlepšie.

  Som naozaj rada, že som mala príležitosť spoznať aspoň trochu život v Gruzínsku. Získala som veľa nových skúseností,  no čo ma zaujalo najviac bol frailing, čo v podstate znamená predvádzanie sa s fľašou a šejkrom. Môj veľký obdiv patrí človeku, ktorý mal ochotu a trpezlivosť nás to učiť. Roma Suvarian dokáže pracovať v štyroch zamestnaniach, vypiť desať káv za deň a vyčariť úsmev na tvári nie jednej osobe.

  Ďakujem za všetko. Naxvamdis


  Fotoalbum Gruzínsko - postrehy a zážitky očami našich žiakov

strana:

Novinky

Kontakt

 • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA GASTRONÓMIE A SLUŽIEB SDH 3, PREŠOV
  Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
 • +421517710863 alebo
  +421517710831
  IČO: 17078482

Fotogaléria