Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Peter Kakaščík Rozvrh
Riaditeľ
riaditel@sosoas-po.vucpo.sk
 
 
Mgr. Štefan Halický Ha Rozvrh
Zástupca
Foto PaedDr. Andrea Klačeková Kv Rozvrh
Zástupkyňa
andrea.klacekova@gmail.com
 
 
Mgr. Simona Andrejčinová Ad Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Konverzácia v ruskom jazyku
Vedie krúžok: Tradície mesta Prešova
sima.andrejcin@gmail.com
 
 
MVDr. Miroslava Antonyová An Rozvrh
Triedna učiteľka: II.HP
Zástupca v triede: III.HP
antonyova.m@gmail.com
 
 
Ing. Monika Balogová Ba Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Zástupca v triede: IV.A
monibalogova@gmail.com
Foto Mgr. Štefan Baran Br Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: II.B
Zástupca v triede: III.C
Vedie krúžok: Hudobný krúžok
ucitinfo@gmail.com
 
 
Ing. Mária Baranová Bn Rozvrh
Učiteľka
baranovamaria@post.sk
 
 
Bc. Mário Bašista Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Sebaobrana
 
 
Ing. Darina Brehuvová Bh Rozvrh
Majsterka
dbrehuvova@centrum.sk
 
 
Mgr. Zdenka Čurlejová Cu Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.HP
Vedie krúžok: Biológia v praxi
curlejovazdenka@gmail.com
 
 
Ing. Ingrid Dzurjová Dz Rozvrh
Triedna učiteľka: II.AD
Zástupca v triede: III.B
Vedie krúžok: Precvičovanie ADK
idzurjova@gmail.com
 
 
Bc. Erik Engeľ Eg Rozvrh
Majster
 
 
Mgr. Ľudmila Evinová En Rozvrh
Majsterka
ludmilaevinova@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Fiľarská Fi Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.D
Vedie krúžok: Športové hry (dievčatá)
katkafi@centrum.sk
 
 
Mgr. Marek Gajdoš Ga Rozvrh
Majster
marekgajdo@gmail.com
 
 
Bc. Mária Gajdošová Gj Rozvrh
Majsterka
 
 
Bc. Zuzana Girašeková Gi Rozvrh
Majsterka
zuzana.girasekova@hotmail.com
 
 
Bc. Oľga Jaroščáková Ja Rozvrh
Majsterka
olinajaroscakova@gmail.com
 
 
Ing. Mária Kacianová Kc Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
Zástupca v triede: II.AD
Vedie krúžok: Účtovníctvo hrou
mariakacianova@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslav Kilian Ki Rozvrh
Majster
miroslav.kilian@outlook.com
 
 
Mgr. Oľga Kmecová Km Rozvrh
Hlavná majsterka
olgakmec@gmail.com
 
 
Mgr. Radovan Kollarčík Kk Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.C
Zástupca v triede: I.B
Vedie krúžok: Literatúra a film
radovan.kollarcik@gmail.com
 
 
Bc. Blanka Kormošová Ko Rozvrh
Majsterka
kormosovablanka@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Kozáková Kz Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Zástupca v triede: II.C
Vedie krúžok: Angličtina vo filme
zuzanakozak@gmail.com
 
 
PhDr. Andrea Kožariková, PhD. Kd Rozvrh
Učiteľka
adulik138@gmail.com
 
 
Mgr. František Krankota Kr Učiteľ
 
 
Mgr. Katarína Kseničová Ks Rozvrh
Triedna učiteľka: I.AD
Zástupca v triede: I.C
Vedie krúžok: Praktická angličtina
 
 
Ľubomíra Kvašňáková Kn Rozvrh
Majsterka
lubomirakvasnakova@gmail.com
 
 
Ing. Valéria Labíková La Rozvrh
Triedna učiteľka: I.HP
Zástupca v triede: II.HP
Vedie krúžok: Chémia potravín
labikval@gmail.com
 
 
Ing. Jozef Leško Rozvrh
Triedny učiteľ: III.HP
Zástupca v triede: I.D
Vedie krúžok: Bedmintonový
Vedie krúžok: Kružok korčuľovania
jlesko@centrum.sk
 
 
Mgr. Matúš Lukáč Lu Rozvrh
Učiteľ
matuspio.lukac@gmail.com
 
 
Ing. Jana Masaryková Mk Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Hoteliér
janica.masaryk@gmail.com
 
 
Ing. Pavol Matis Ma Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Počítačový
pmatis@gmail.com
 
 
Bc. Antónia Mižišinová Mz Rozvrh
Majsterka
 
 
Mgr. Mária Pacindová Pc Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.C
Vedie krúžok: Turisticko - poznávací
 
 
Ing. Valéria Partlová Pt Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.A
Vedie krúžok: Marketingové kúzla
valeriapartlova@gmail.com
 
 
Mgr. Marta Pavuková Pv Rozvrh
Majsterka
martapavukova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Petrušová Pe Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
Vedie krúžok: Slávnostné stolovanie
marikapetrusova@gmail.com
 
 
Ivan Piroš Pi Rozvrh
Majster
 
 
Mária Poľanská Pl Rozvrh
Majsterka
polanskam@centrum.sk
 
 
Bc. Beáta Sabolová Sl Rozvrh
Majsterka
beatasabolova@gmail.com
 
 
Bc. Emília Sabolová So Rozvrh
Majsterka
Vedie krúžok: Káva
milka.sabolova@centrum.sk
 
 
Mgr. Jarmila Samoľová Sa Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Zástupca v triede: I.A
Vedie krúžok: Krúžok spoločenských a charitatívnych aktivít
jarmila.samolova@privatepage.sk
 
 
Ing. Zuzana Sarnecká Sr Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Zástupca v triede: I.AD
Vedie krúžok: Fiktívna firma v praxi
zsarnecka@gmail.com
 
 
Mgr. Alexandra Staškovič St Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
Zástupca v triede: III.A
Vedie krúžok: Rozvoj komunikačných zručností
calendulca@gmail.com
 
 
Bc. Arpád Šimon Si Rozvrh
Hlavný majster
asimon@centrum.sk
 
 
Emília Tomaščíková Tm Rozvrh
Majsterka
Vedie krúžok: Carwing
etomascik@post.sk
 
 
Ing. Marta Toporová To Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Ja a moja finančná gramotnosť
mtoporova@gmail.com
 
 
Mgr. Janka Turzová Tu Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
Vedie krúžok: ART
jturzova@gmail.com
 
 
Mgr. Dušan Výrostko Vy Rozvrh
Triedny učiteľ: III.D
Vedie krúžok: Športové hry (chlapci)
duvyro@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Novinky

Kontakt

  • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA GASTRONÓMIE A SLUŽIEB SDH 3, PREŠOV
    Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
  • +421517710863 alebo
    +421517710831
    IČO: 17078482

Fotogaléria