Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Peter Kakaščík Rozvrh
Riaditeľ
kakascikp@gmail.com
 
 
MVDr. Beatrice Blichová Bl Rozvrh
Zástupkyňa
bebika6@gmail.com
 
 
Mgr. Štefan Halický Ha Rozvrh
Zástupca
Foto PaedDr. Andrea Klačeková Kv Rozvrh
Zástupkyňa
andrea.klacekova@gmail.com
 
 
Mgr. Simona Andrejčinová Ad Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Tradície mesta Prešova
sima.andrejcin@gmail.com
 
 
MVDr. Miroslava Antonyová An Rozvrh
Triedna učiteľka: I.HP
Zástupca v triede: II.HP
antonyova.m@gmail.com
 
 
Ing. Monika Balogová Ba Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
Zástupca v triede: III.A
Vedie krúžok: Obchodné centrá
monibalogova@gmail.com
Foto Mgr. Štefan Baran Br Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: I.B
Zástupca v triede: II.C
Vedie krúžok: Hudobný krúžok
ucitinfo@gmail.com
 
 
Ing. Mária Baranová Bn Rozvrh
Učiteľka
baranovamaria@post.sk
 
 
Bc. Mário Bašista Učiteľ
 
 
Ing. Darina Brehuvová Bh Majsterka
dbrehuvova@centrum.sk
 
 
Mgr. Zdenka Čurlejová Cu Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Biológia v praxi
curlejovazdenka@gmail.com
 
 
Ing. Iveta Digoňová Di Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Ochrana práv spotrebiteľa, zákazníka, občana v EÚ
digonova@gmail.com
 
 
Ing. Ingrid Dzurjová Dz Rozvrh
Triedna učiteľka: I.AD
Zástupca v triede: II.B
Vedie krúžok: Precvičovanie ADK
idzurjova@gmail.com
 
 
Bc. Erik Engeľ Majster
 
 
Mgr. Ľudmila Evinová En Majsterka
ludmilaevinova@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Fiľarská Fi Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
Zástupca v triede: II.D
Vedie krúžok: Športové hry (dievčatá)
katkafi@centrum.sk
 
 
Mgr. Marek Gajdoš Ga Majster
Vedie krúžok: Moderná gastronómia
marekgajdo@gmail.com
 
 
Bc. Mária Gajdošová Gj Majsterka
 
 
Bc. Zuzana Girašeková Gi Majsterka
zuzana.girasekova@hotmail.com
 
 
Bc. Oľga Jaroščáková Ja Majsterka
olinajaroscakova@gmail.com
 
 
Ing. Mária Kaciánová Kc Rozvrh
Triedna učiteľka: II.AD
Zástupca v triede: I.AD
Vedie krúžok: Cvičná firma 1
mariakacianova@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslav Kilian Majster
miroslav.kilian@outlook.com
 
 
Mgr. Oľga Kmecová Km Rozvrh
Hlavná majsterka
olgakmec@gmail.com
 
 
Mgr. Radovan Kollarčík Kk Rozvrh
Triedny učiteľ: III.C
Vedie krúžok: Literatúra a film
radovan.kollarcik@gmail.com
 
 
Bc. Blanka Kormošová Kr Majsterka
kormosovablanka@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Kozáková Kz Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.C
Vedie krúžok: Anglický jazyk vo filme(filmová angličtina)
zuzanakozak@gmail.com
 
 
Mgr. František Krankota Kr Učiteľ
 
 
Mgr. Katarína Kseničová Ks Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Praktická angličtina
 
 
Ľubomíra Kvašňáková Kn Majsterka
lubomirakvasnakova@gmail.com
 
 
Ing. Valéria Labíková La Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Zástupca v triede: I.HP
Zástupca v triede: III.HP
Vedie krúžok: Kvalita potravín
labikval@gmail.com
 
 
Ing. Jozef Leško Rozvrh
Triedny učiteľ: II.HP
Vedie krúžok: Bedmintonový
Vedie krúžok: Kružok korčuľovania
jlesko@centrum.sk
 
 
Mgr. Matúš Lukáč Lu Rozvrh
Učiteľ
matuspio.lukac@gmail.com
 
 
Ing. Jana Masaryková Mk Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
janica.masaryk@gmail.com
 
 
Ing. Pavol Matis Ma Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
Vedie krúžok: Mladý informatik
pmatis@gmail.com
 
 
Bc. Antónia Mižišinová Majsterka
Vedie krúžok: Cukrárenske dekorácie
 
 
Mgr. Mária Pacindová Pc Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.C
Vedie krúžok: Matematika hrou
Vedie krúžok: Turisticko - poznávací
 
 
Ing. Valéria Partlová Pt Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.A
Zástupca v triede: II.AD
Vedie krúžok: Poznaj svoje mesto
valeriapartlova@gmail.com
 
 
Mgr. Marta Pavuková Pv Majsterka
martapavukova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Petrušová Pe Rozvrh
Triedna učiteľka: III.HP
Zástupca v triede: IV.A
marikapetrusova@gmail.com
 
 
Ivan Piroš Pi Majster
Vedie krúžok: Barmansky
 
 
Mária Poľanská Pl Majsterka
polanskam@centrum.sk
 
 
Bc. Beáta Sabolová Sl Majsterka
beatasabolova@gmail.com
 
 
Bc. Emília Sabolová So Majsterka
Vedie krúžok: Baristický
milka.sabolova@centrum.sk
 
 
Mgr. Jarmila Samoľová Sa Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Zástupca v triede: III.B
Vedie krúžok: Krúžok spoločenských a charitatívnych aktivít
jarmila.samolova@privatepage.sk
 
 
Ing. Zuzana Sarnecká Sr Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Fiktívna firma
zsarnecka@gmail.com
 
 
Mgr. Alexandra Staškovič St Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Zástupca v triede: II.A
Vedie krúžok: História mesta Prešov
calendulca@gmail.com
 
 
PhDr. Viera Surzenová Sz Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Vedie krúžok: Nemecký jazyk - ABITUR
Vedie krúžok: SJ pre cudzincov
vierasurzenova@gmail.com
 
 
Bc. Arpád Šimon Si Hlavný majster
asimon@centrum.sk
 
 
Emília Tomaščíková Tm Majsterka
Vedie krúžok: Carwing
etomascik@post.sk
 
 
Ing. Marta Toporová To Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Zástupca v triede: I.D
Vedie krúžok: Ja a moja finančná gramotnosť
mtoporova@gmail.com
 
 
Mgr. Janka Turzová Tu Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
Vedie krúžok: Beh pre srdce
jturzova@gmail.com
 
 
Mgr. Dušan Výrostko Vy Rozvrh
Triedny učiteľ: II.D
Zástupca v triede: IV.B
Vedie krúžok: Športové hry (chlapci)
duvyro@gmail.com

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.06.2018

Novinky

Kontakt

  • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB SDH 3, PREŠOV
    Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
  • +421517710863 alebo
    +421517710831
    IČO: 17078482

Fotogaléria