Moderná stredná škola v 21. storočí Akreditované inovačné vzdelávanie Projekt Comenius Projekt Comenius Štrasburg Projekt Comenius Štrasburg prezentácia www.jomie.eu Projekt Comenius Halle ( Westfalen ) Projekt Comenius Oława Bilaterálne partnerstvo Erasmus+ Projekt: Sme v Európe Erasmus + Erasmus + šk. rok 2016/2017 Erasmus + šk. rok 2017/2018

Projekty školy

Erasmus + šk. rok 2017/2018

Erasmus + šk. rok 2017/2018

Projekt „Erasmus +“ s našimi žiakmi v Rakúsku, Taliansku

Stredná odborná škola obchodu a služieb získala v roku 2017 nenávratný finančný príspevok z programu „Erasmus +“ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov – akcia Mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave) na realizáciu projektu „Sme v Európe“.

Cieľom projektu bolo: - umožniť žiakom našej školy získať a rozvíjať čo najviac odborných kompetencií počas troch týždňov v Rakúsku a Taliansku.

Účastníci sa neučili prispôsobovať novému spoločenskému a pracovnému prostrediu, samotný pobyt zvýši ich motiváciu do práce, flexibilitu a pracovnú mobilitu, nadobudnú návyk plniť si pracovné povinnosti a získajú možnosť aktívne komunikovať v anglickom jazyku v multikultúrnom prostredí.

Odborná prax v zahraničí prispela k osobnostnému rozvoju žiakov, zintenzívni ich motiváciu do odborného jazykového vzdelávania a zvýši odborné kompetencie v praxi.

Okrem odborných kompetencií medzi hlavné ciele projektu patria aj všeobecné kompetencie:

 • komunikatívne zručnosti – môžu sa zdokonaliť v cudzom jazyku aj v odbornej terminológii
 • intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti – schopnosť pracovať samostatne
 • schopnosť pracovať v skupine
 • rozvoj tvorivosti
 • podnikateľské spôsobilosti
 • spôsobilosť byť demokratickým občanom – uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciou k identite druhých.
 •  

Odborná prax v Rakúsku sa začala 10. septembra 2017 a skončila 1. októbra 2017. Boli tam žiaci z odborov  2964 H cukrár, 6445 K kuchár a 6444 K čašník.

Žiaci mali možnosť:

 • nadobudnúť vedomosti a zručnosti pri príprave výrobkov z čokolády a karamelu
 • nadobudnúť nové vedomosti a zručnosti prípravou tradičných druhov pečiva a reštauračných múčnikov
 • spoznať nové techniky a spôsoby prípravy rôznych výrobkov, prakticky vyskúšať obsluhu na moderných zariadeniach v cukrárenskej výrobe
 • získať nové poznatky o rakúskych potravinách, koreninách a regionálnych bioproduktoch, o využití tekvicového oleja a príprave miestnych delikates
 • spoznať rôzne druhy tirolských knedlí a ich využiteľnosť pri príprave v praxi
 • osvojiť si rakúsku regionálnu kuchyňu, ktorá sa zameriava predovšetkým na produkty z daného kraja a jednoduchosť prípravy a tieto vedomosti aplikovať v rozvoji regionálnej kuchyne doma
 • získať nové vedomosti a zručnosti v moderných trendoch a pri príprave a dokončovaní rakúskych múčnikov
 • zdokonaliť sa v príprave a podávaní kontinentálnych raňajok, polievok

Prezentácia - Rakúsko

Fotoalbum Erazmus Rakúsko

 

Odborná prax v Taliansku sa začala 16. októbra 2017 a skončila 04. novembra 2017. Boli tam žiaci z odborov 2964 H cukrár, 6445 K kuchár a 6442 K obchodný pracovník.

Žiaci mali možnosť:

 • nadobudnúť nové vedomosti a zručnosti prípravou tradičných druhov pečiva a reštauračných múčnikov, ktoré ponúkajú talianske kaviarne,
 • spoznať nové techniky a spôsoby prípravy, moderné vybavenie cukrárenských zariadení ako aj obsluhu jednotlivých zariadení,
 • získať nové poznatky o talianskych potravinách, koreninách a regionálnych bioproduktoch,
 • osvojiť si receptúry prípravy a podávania talianskych špecialít a získané zručnosti a schopnosti aplikovať v domácich podmienkach,
 • aktívne používať ekonomické pojmy, ovládať ich súvislosti,
 • ovládať podstatu podnikovej činnosti,
 • poznať právne formy podnikania,
 • písať rôzne druhy písomností v cudzom jazyku,
 • vytvárať propagačný materiál pre danú firmu

Prezentácia - Taliansko

Fotoalbum Erazmus Taliansko

Veríme, že odborná stáž priniesla žiakom veľa pozitívnych spomienok a odborných zručností, ktoré budú môcť uplatňovať vo svojom odbore.

Novinky

Kontakt

 • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA GASTRONÓMIE A SLUŽIEB SDH 3, PREŠOV
  Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
 • +421517710863 alebo
  +421517710831
  IČO: 17078482

Fotogaléria