Kariérové poradenstvo

Nadstavbové štúdium

Nadstavbové štúdium 

 • nadstavbové štúdium je určené pre absolventov trojročných učebných odborov stredných odborných škôl, ktorí už majú stredné odborné vzdelanie,
 • študijných odboroch sa zohľadňuje nadväznosť na absolvovaný učebný odbor,
 • štúdium trvá minimálne dva roky,
 • organizuje sa ako denné štúdium, štúdium popri zamestnaní alebo ako kombinované štúdium,
 • ukončuje sa maturitnou skúškou.

 

Pomaturitné štúdium

 • pomaturitné štúdium je určené pre absolventov študijných odborov s maturitou, ktorí už majú úplné stredné odborné vzdelanie,
 • organizuje sa ako denné štúdium, štúdium popri zamestnaní alebo ako kombinované štúdium,
 • trvá podľa typu 6 mesiacov až 3 roky,
 • ukončuje sa záverečnou pomaturitnou skúškou, tzv. druhou maturitou, alebo absolutóriom,
 • u nás na škole je možnosť študovať odbor: Potravinárstvo - hygiena potravín

 

Termíny:

 • do 31. mája 2019 môžu absolventi stredných škôl podávať prihlášky na nadstavbové pomaturitné štúdium. Prihlášky sa odovzdávajú riaditeľovi príslušnej strednej školy,

 

 • uchádzači, ktorí neboli prijatí na vysokú školu, majú termín predĺžený do 31. júla 2020,

 

 • prvý termín prijímacích skúšok je naplánovaný vždy na posledný úplný júnový týždeň. Konkrétny deň konania skúšky určí riaditeľ školy. Najneskôr mesiac pred prvým termínom prijímacej skúšky zverejní podmienky pre prijatie uchádzačov,

 

 • druhý termín škola uskutoční počas posledných dvoch úplných augustových týždňov. Konkrétny deň konania skúšky určí riaditeľ školy. Najneskôr mesiac pred prvým termínom prijímacej skúšky zverejní podmienky pre prijatie uchádzačov.

 

Novinky

Kontakt

 • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA GASTRONÓMIE A SLUŽIEB SDH 3, PREŠOV
  Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
 • +421517710863 alebo
  +421517710831
  IČO: 17078482

Fotogaléria