Odbory otvárané v školskom roku 2018/2019 Kritéria pre prijatie pre školský rok 2018/2019 Nadstavbové a pomaturitné štúdium. Kritéria pre prijatie pre školský rok 2018/2019 Duálne vzdelávanie 6403 L podnikanie v remeslách a službách Denné pomaturitné špecializačné štúdium / informácie Štúdium na vysokej škole

Odbory otvárané v školskom roku 2018/2019

Možnosti štúdia v školskom roku  2018/2019
           
Študijné odbory 4-ročné s maturitou:  
           
Pracovník marketingu, duálne vzdelávanie   6405 K
Zameranie - cestovný ruch      
  - obchod      
Obchodný pracovník, duálne vzdelávanie   6442 K
Kuchár, duálne vzdelávanie   6445 K
Čašník, servírka, duálne vzdelávanie   6444 K
           
Učebné odbory 3-ročné s výučným listom:  
           
Biochemik-mliekarská výroba, duálne vzdelávanie 2987 H 01
Biochemik-výroba piva a sladu, duálne vzdelávanie 2987 H 02
Biochemik-liehovarnícka výroba, výroba vína,  
                         duálne vzdelávanie 2987 H 03
Kuchár         6445 H
Čašník, servírka 6444 H
           
Učebné odbory 4-ročné s dvoma výučnými listami:
           
Cukrár kuchár 2977 H
Cukrár pekár, duálne vzdelávanie 2978 H
           
Nadstavbové štúdium 2-ročné s maturitou:
           
Podnikanie v remeslách a službách 6403 L
Spoločné stravovanie  6421 L
Potravinárska výroba 2982 L 02
           
Pomaturitné-vyššie odborné štúdium 3-ročné  - DiS:
           
Potravinárstvo-hygiena potravín  Prezentácia odboru

2940 Q 01

 

Informácie          O_štúdiu_HP    

 

Bližšie informácie na t.č. 051/7710-863 

 

Novinky

Kontakt

  • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB SDH 3, PREŠOV
    Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
  • +421517710863 alebo
    +421517710831
    IČO: 17078482

Fotogaléria