Odbory otvárané v školskom roku 2019/2020 Kritéria pre prijatie pre školský rok 2018/2019 Nadstavbové a pomaturitné štúdium. Kritéria pre prijatie pre školský rok 2018/2019 Duálne vzdelávanie 6403 L podnikanie v remeslách a službách Denné pomaturitné špecializačné štúdium / informácie Štúdium na vysokej škole

Odbory otvárané v školskom roku 2019/2020

Duálne vzdelávanie

Možnosti štúdia v školskom roku  2019/2020
           
Študijné odbory 4-ročné s maturitou:  
           
Pracovník marketingu, duálne vzdelávanie  

6405 K

 

Obchodný pracovník, duálne vzdelávanie   6442 K
     
Čašník, servírka, duálne vzdelávanie   6444 K
           
Učebné odbory 3-ročné s výučným listom:  
           
Biochemik-mliekarská výroba 2987 H 01
Biochemik-výroba piva a sladu 2987 H 02
Mäsiar, duálne vzdelávanie 2954 H
Kuchár, duálne vzdelávanie     6445 H
   
           
Učebné odbory 4-ročné s výučným listom:
           
Cukrár kuchár 2977 H
   
           
Nadstavbové štúdium 2-ročné s maturitou:
           
Podnikanie v remeslách a službách 6403 L
Spoločné stravovanie  6421 L
           
Pomaturitné-vyššie odborné štúdium 3-ročné  - DiS:
           

Potravinárstvo-hygiena potravín

Prezentacia_odboru_Hygiena_potravín.pptx

DOD Hygiena potravín

2940 Q 01
Informácie   O_štúdiu_HP.docx  

 

Bližšie informácie na t.č. 051/7710-863 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA GASTRONÓMIE A SLUŽIEB SDH 3, PREŠOV
    Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
  • +421517710863 alebo
    +421517710831
    IČO: 17078482

Fotogaléria